H8099 שִׁמְעֹנִי
Simeonite, Simeon

Bijbelteksten

Numeri 25:14De naam nu des verslagenen Israelietischen mans, die verslagen was met de Midianietin, was Zimri, de zoon van Salu, een overste van een vaderlijk huis der Simeonieten.
Numeri 26:14Dat zijn de geslachten der Simeonieten: twee en twintig duizend en tweehonderd.
Jozua 21:4Toen ging het lot uit voor de huisgezinnen der Kahathieten; en voor de kinderen van Aaron, den priester, uit de Levieten, waren van den stam van Juda, en van den stam van Simeon, en van den stam van Benjamin, door het lot, dertien steden.
1 Kronieken 27:16Doch over de stammen van Israël waren [dezen]: over de Rubenieten was Eliezer, de zoon van Zichri, voorganger; over de Simeonieten was Sefatja, de zoon van Maacha;

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen