H8564 תַּמְרוּר
high heaps

Bijbelteksten

Jeremia 31:21Richt u merktekenen op, stel u spitse pilaren, zet uw hart op de baan, [op] den weg, [dien] gij gewandeld hebt; keer weder, o jonkvrouw Israels, keer weder tot deze uw steden!

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel