G473_ἀντί
anti, tegenover, tegen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 22x voor in 13 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

anti,

1) "tegenover, in plaats van", Lat. ante; 1a) van een plaats "tegenover, tegen" (Homer, Iliad, 21.481); 1b) van tijd ἀντὶ νυκτός "dezelfde nacht" (SIG1025.43 (Cos)); ἀντὶ ϝέτεος (GDI2561 A45 (Delph.)); ἀντ᾽ ἐνιαυτοῦ (IG5(2).266.8 (Mantinea, i v.C.)); 1c) "in plaats van", αντι ιχθυος οφιν voor een vis een slang (Luk. 11:11), ος αντι βρωσεως μιας απεδοτο τα πρωτοτοκια αυτου die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf (Hebr. 12:16); 1d) als vergelijking οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος oog om oog, tand om tand (Mat. 5:38), χαριν αντι χαριτος genade voor genade (Joh. 1:16); 2) in samenstellingen 2a) "tegenover, tegenover", zoals ἀντιβαίνω, ἀντίπορος; 2b) "tegen, in tegenstelling tot", als ἀντιλέγω, ἀντίβιος; 2c) "tegen elkander, onderling", als ἀντιδεξιόομαι; 2d) "in ruil daarvoor", als ἀντιβοηθέω; 2e) "in plaats van", zoals ἀντιβασιλεύς, ἀνθύπατος; 2f) "die gelijk is aan", als Ἀντίπας G493 Antipas (Opb. 2:13), Ἀντιπατρίς G494 Antipatris (Hand. 23:31), ἀντίθεος, ἀντίπαις, ἀντίδουλος; 2g) "overeenkomstige, teller", als ἀντίφορτος, ἀντίτυπος


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἀντί (the ι is elided only in ἀνθ᾽ ὧν), prep. c. gen. (cf. MM, VGT, s.v.); 1. prop, in local sense, over against, opposite, hence; 2. instead of, in place of, for (Hom., etc.): Mt 5:38 17:27, Lk 11:11, I Co 11:15, He 12:2; c. artic. inf. (cl.), Ja 4:15; of succession, Mt 2:22; χάριν ἀ. χάριτος, Jo 1:16 (M, Pr., 100); of price in exchange, He 12:16; λύτρον ἀ. πολλῶν, Mt 20:28, Mk 10:45 (M, Pr., 105); of requital, Ro 12:17, I Th 5:15, I Pe 3:9 (cf. Wi 11:15); ἀνθ᾽ ὧν, because, Lk 1:20 19:44, Ac 12:23, II Th 2:10 (cl., LXX for אֲשֶׁר H834 תַּחַת H8478); id. therefore (cl., LXX), Lk 12:3; ἀ. τούτου (LXX for עַל־כֵּן H5921,H3653), Eph 5:31. As a prefix, ἀντι- (before vowels ἀντ-, ἀνθ᾽- (a) over against, ἀντιπέραν; (b) co-operation, ἀντιβάλλειν; (c) requital, ἀντιμισθία; (d) opposition, ἀντίχριστος; (e) substitution, ἀνθύπατος. Compounds of ἀ. usually govern dat. (Bl., § 37, 7).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ἀντί,
  preposition governing genitive:—originally sense, over against. (Cf. Sanskrit ánti 'opposite', 'facing', Latin ante, etc.)
__A USAGE:
__A.I of Place, opposite, over against, formerly quoted from several places of Homerus Epicus, as Ilias Homerus Epicus “Illiad” 21.481 ἀντὶ ἐμεῖο (where now ἀντί᾽ ἐμεῖο, i.e. ἀντία) Τρώων ἄνθ᾽ ἑκατόν (i.e. ἄντα) 8.233 ; so ἄντ᾽ Αἴαντος (i.e. ἄντα) 15.415, compare Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 4.115, Hesiodus Epicus “Opera et Dies” 727 ; but ἀντί is so used in Xenophon Historicus “Anabasis” 4.7.6, “IG” 2.835 c-l68; αἱ ὀπαὶ αἱ γιγνόμεναι ἀ. τόρμων mortises facing tenons, 2nd-1st c.BC(?): Hero Mechanicus “Belopoeica” 97.5 ; ἀντὶ μαιτύρων in the presence of witnesses, “Leg.Gort.” 1.40; ἀντὶ τῆς ὄψεως ἡμῶν Eudoxus Astronomus “Ars astronomica” 18.
__A.II of Time, ἀντὶ νυκτός the same night, “SIG” 1025.43 (from Cos) ; ἀντὶ ϝέτεος “GDI” 2561 A 45 (Delph.); ἀντ᾽ ἐνιαυτοῦ “IG” 5(2).266.8 (Mantinea, 1st c.BC) ; ἀνθ᾽ ἡμέρας· δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας, 5th c.AD(?): Hesychius Legal icographus ; compare ἀντετοῦς.
__A.III instead, in the place of, Ἕκτορος ἀντὶ πεφάσθαι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 24.254; ἀντὶ γάμοιο τάφον Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 20.307; so later πολέμιος ἀντὶ φίλου καταστῆναι Herodotus Historicus 1.87; ἀντὶ ἡμέρης νὺξ ἐγένετο prev. author 7.37; ἀντὶ φωτῶν σποδός Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 434; τὸν πόλεμον ἀντ᾽ εἰρήνης μεταλαμβάνειν Thucydides Historicus 1.120, compare 4.20, 7.75; βασιλεύειν ἀντί τινος Xenophon Historicus “Anabasis” 1.1.4; also ἀντὶ ἄρχεσθαι ὑπ᾽ ἄλλων ἄρχειν ἁπάντων Herodotus Historicus 1.210, compare 6.32, 7.170 (where the usual constr. would be ἀντὶ τοῦ ἄρχεσθαι,compare Thucydides Historicus 7.28, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 6.2.19, etc.); ὀργίλοι ἀντὶ θυμοειδοῦς γεγένηνται Plato Philosophus “Respublica” 411c : sometimes used elliptically, ἦ 'τολμήσατ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ δοῦναί τιν; i.e. ἀντὶ τοῦ ἐμοὶ δοῦναι, Sophocles Tragicus “Philoctetes” 369, compare “OC” 448, Aristophanes Comicus “Aves” 58.
__A.III.2 in Homerus Epicus often to denote equivalence, ἀντί νυ πολλῶν λαῶν ἐστιν ἀνήρ he is as good as many men, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 9.116 ; ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνος.. τέτυκται a guest is as much as a brother, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 8.546 ; ἀντί τοί εἰμ᾽ ἱκέταο I am as a suppliant, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 21.75, compare 8.163 ; so later τοῦτό σφι ἀντὶ λουτροῦ ἐστί serves as a bath, Herodotus Historicus 4.75 ; ὑπάρχειν ἀντὶ τῶν ἔνδον to be as hostages for.., Thucydides Historicus 2.5 ; δουλεύειν ἀντὶ ἀργυρωνήτων just like bought slaves, Demosthenes Orator 17.3; ἀντὶ πλεύμονος βράγχια Aristoteles Philosophus “de Partibus Animalium” 669a4.
__A.III.3 to denote exchange, at the price of, in return for, σοὶ δὲ θεοὶ τῶνδ᾽ ἀντὶ χάριν.. δοῖεν Ilias Homerus Epicus “Illiad” 23.650 ; νῆσον ἀντὶ χρημάτων παρέλαβον for money paid, Herodotus Historicus 3.59; ἀντ᾽ ἀργυρίου ἀλλάξασθαι Plato Philosophus “Respublica” 371d; ἀμείβειν τι ἀντί τινος Pindarus Lyricus “P.” 4.17, compare Euripides Tragicus “Orestes” 646, 651; ἀντὶ ποίας εὐεργεσία; Lysias Orator 6.40, etc.; τί δ᾽ ἐστὶν ἀνθ᾽ οὗ..; Sophocles Tragicus “Antigone” 237; ὄνειδος ἀνθ᾽ ὅτου prev. author “OC” 967 ; δοίην ἀντ᾽ ἀνιῶν ἀνίας grief for grief, Theognis Elegiacus 344; ἀντ᾽ ἀγαθῶν ἀγαθοῖσι βρύοις Aeschylus Tragicus “Supplices” 966 :—hence ἀνθ᾽ ὧν wherefore, Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 31, Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 264, Thucydides Historicus 6.83, NT.Luke.12.3 ; ἀντὶ τούτου therefore, NT.Eph.5.31; but ἀνθ᾽ ὧν also for ἀντὶ τούτων ὄτι.., because, Sophocles Tragicus “Antigone” 1068, Aristophanes Comicus “Plutus” 434 ; ἀντὶ το; wherefore? why? Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 1021 ; also ἀνθ᾽ ὧν ὅτι ἦτε.. instead of being as you were.., LXX.Deu.28.62.
__A.III.4 for the sake of, Plato Philosophus “Menexenus” 237a, Aristoteles Philosophus “Ethica Nicomachea” 1110a21 ; with Verbs of entreaty, like{πρός} with genitive, ἀντὶ παίδων ἱκετεύομέν σε Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 1326.
__A.III.5 to mark comparison, ἓν ἀνθ᾽ ἑνός one set against the other, compared with it, Plato Philosophus “Respublica” 331b, “Lg.” 705b ; χάριν ἀντὶ χάριτος, i.e. ever-increasing grace, NT.John.1.16; in preference to, ἀφνεὸν βούλεται ἀντ᾽ ἀγαθοῦ Theognis Elegiacus 188; ἀντὶ αὐλοῦ καὶ ἀντὶ κιθάρας ὁ ἦχος ἀκούεται Demetrius Phalereus Rhetor “Demetrius on Style” 71; αἱρεῖσθαί τι ἀντί τινος Isocrates Orator 9.3, Demosthenes Orator 1.1, compare Xenophon Historicus “Respublica Lacedaemoniorum” 9.1 : even after Comparatives, πλέον ἀντὶ σοῦ Sophocles Tragicus “Trachiniae” 577; μείζον᾽ ὅστις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας φίλον νομίζει prev. author “Ant.” 182 ; so (especially after a negative) ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 467, Sophocles Tragicus “Ajax” 444, Aristophanes Comicus “Nubes” 653; δόξαν ἀντὶ τοῦ ζῆν ἠγαπηκώς Plutarchus Biographus et Philosophus “Alexander” 42.
__B POSITION: ἀντί rarely follows its case, as in Ilias Homerus Epicus “Illiad” 23.650, Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 1277, “Ig” 5(1).1119 (Geronthrae, 4th c.BC), “Anthologia Graeca” 7.715 (Leonidas Alexandrinus Epigrammaticus) ; but the Grammars hold that it never suffers anastrophe.
__C IN COMPOSITION (joined with other words), it signified,
__C.1 over against, opposite, as ἀντιβαίνω, ἀντίπορος.
__C.2 against, in opposition to, as ἀντιλέγω, ἀντίβιος.
__C.3 one against another, mutually, as ἀντιδεξιόομαι.
__C.4 in return, as ἀντιβοηθέω.
__C.5 instead of, as ἀντιβασιλεύς, ἀνθύπατος.
__C.6 equal to, like, as ἀντίθεος, ἀντίπαις, ἀντίδουλος.
__C.7 corresponding, counter, as ἀντίφορτος, ἀντίτυπος.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀναντίῤῥητος G368 "onweerlegbaar"; Grieks ἀνθίστημι G436 "tegenstand bieden"; Grieks ἀνθομολογέομαι G437 "erkennen, wederkerig overeenkomen"; Grieks ἀνθύπατος G446 "stadhouder"; Grieks ἀνταγωνίζομαι G464 "strijden (tegen)"; Grieks ἀντάλλαγμα G465 "losgeld, geruilde (het)"; Grieks ἀνταναπληρόω G466 "plaatsvervanger"; Grieks ἀνταποδίδωμι G467 "terugbetalen, vergelden"; Grieks ἀνταποκρίνομαι G470 "tegenspreken"; Grieks ἀντέπω G471 "tegenspreken"; Grieks ἀντέχομαι G472 "tegenhouden, weerstand bieden, verdragen"; Grieks ἀντιβάλλω G474 "werpen (op zijn beurt)"; Grieks ἀντιδιατίθεμαι G475 "tegenstribbelen, terugslaan"; Grieks ἀντίδικος G476 "tegenpartij"; Grieks ἀντίθεσις G477 "tegenstelling"; Grieks ἀντικαθίστημι G478 "tegenover iets stellen"; Grieks ἀντικαλέω G479 "uitnodigen (op zijn beurt)"; Grieks ἀντίκειμαι G480 "tegenovergesteld zijn"; Grieks ἀντικρύ G481 "tegenover, tegengesteld"; Grieks ἀντιλαμβάνομαι G482 "vasthouden"; Grieks ἀντιλέγω G483 "tegensprekenm betwisten"; Grieks ἀντιλοιδορέω G486 "terugschelden, smalen"; Grieks ἀντίλυτρον G487 "losprijs"; Grieks ἀντιμετρέω G488 "vergelden"; Grieks ἀντιμισθία G489 "loon, vergelding"; Grieks ἀντιπαρέρχομαι G492 "voorbijgaan (aan de overkant)"; Grieks Ἀντίπας G493 "Antipas"; Grieks ἀντιπέραν G495 "tegenoverliggende kant"; Grieks ἀντιπίπτω G496 "tegemoet vallen"; Grieks ἀντιστρατεύομαι G497 "militaite expeditie ondernemen"; Grieks ἀντιτάσσομαι G498 "verzetten (zich)"; Grieks ἀντίτυπον G499 "tegenhanger"; Grieks ἀντίχριστος G500 "antichrist"; Grieks ἀντοφθαλμέω G503 "weerspannig zijn"; Grieks ἄνω G507 "noordwaarts, windstreken, boven (naar)"; Grieks ἀπαντάω G528 "ontmoeten"; Grieks ἔναντι G1725 "voor, tegenover"; Grieks καταντάω G2658 "aankomen, arriveren"; Grieks συναντάω G4876 "ontmoeten"; Grieks ὑπαντάω G5221 "upantaw";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech