G2180_Ἐφέσιος
Efese (inwoner v.)
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 5x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Efesios̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

Ἐφέσιος, -α, -ον Ephesian: Ac 18:27 19:28, 34, 35 21:29.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks Ἔφεσος G2181 "Efeze";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

Hadderech