G3034_λιθάζω
stenen werpen (met)
Taal: Grieks

Onderwerpen

Stenigen,

Statistieken

Komt 8x voor in 4 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

li'thazo, ww van λίθος G03037; TDNT - 4:267,533;


1) met stenen werpen 2) van stenigen, een Joodse vorm van straf (Hand. 5:26, 14:19; 2 Cor. 11:25; Heb. 11:37); 2a) met stenen naar iemand werpen om hem te verwonden of te doden (Joh. 10:31-33; 11:8)


Literatuur


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

λιθάζω (< λίθος), [in LXX (seq. ἐν λίθοις): II Ki 16:6, 13 (סקל H5619 pi.)*;] 1. to throw stones (Arist., Polyb., al.). 2. = λιθοβολέω (LXX, NT), to pelt with stones, to stone: c. acc. pers., Jo 8:[5] 10:31-33 11:8, Ac 14:10; pass., Ac 5:26, II Co 11:25, He 11:37 (v. DB, Art., "Crimes and punishments," and cf. κατα-λιθάζω).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

λῐθ-άζω,
  (λίθος) fling stones, Aristoteles Philosophus “Problemata” 881b1, Polybius Historicus 10.29.5; ἐπὶ σκοπόν 1st cStrabo Geographus 15.1.43.
__2 throw like stones, χρυσὸν εἴς τινα Appianus Historicus “Βασιλική” 4.
__II stone, τινα Anaxandrides Comicus 16, LXX.2Ki.16.6, NT.John.10.31 :— passive, uncertain meaning in “IGRom.” 4.494.13 (Pergam.).

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks καταλιθάζω G2642 "stenigen"; Grieks λίθος G3037 "steen";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin