G3650_ὅλος
alles, geheel, helemaal, volledig
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 113x voor in 16 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ólos̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ὅλος, -η, -ον, [in LXX chiefly for כֹּל H3605;] of persons and things, whole, entire, complete 1. of indefinite ideas, c. subst. anarth.: Lk 5:5, Ac 11:26 28:30, Tit 1:11; ὅλον ἄνθρωπον (an entire man; v. Field, Notes, 93), Jo 7:23; ὅλη Ἰερουσαλήμ (= πᾶσα Ἰ, Mt 2:3; v. Bl., § 47, 9), Ac 21:31. 2. (a) preceding subst.: Mt 4:23, 24, Lk 8:39, I Co 12:17, al.; (b) following subst.: Mk 1:33, Lk 9:25, Jo 4:53, Ac 21:30, al.; (c) between art. and subst., where subst. is an abstract noun (Plat., al.). 3. Attached to adj. or verb: Mt 13:33, Lk 13:21, Jo 9:34, al.; adverbially, δι ̓ ὅλου (MM, xviii), Jo 19:23.

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ὅλος, η, ον,
  Ionic dialect οὖλος, η, ον, as in Homerus Epicus (twice, see below), Xenophanes Poeta Philosophus (see. below), Parmenides Poeta Philosophus 8.4, Hippocrates Medicus “περὶ διαίτης ὀξέων” 14, “Carn.” 13, al. (but ὅλος in Herodotus Historicus 2.126, 4.64, 7.167, 8.113 (compare ἡμι-ολίας 5.88), Hippocrates Medicus “ἐπιδημίαι” 1.7, Herodas Mimographus 3.18, 5.12, 6.7 (but οὖλος 8.56) ; ὅλως uncertain in Theognis Elegiacus 73 codices) :—whole, entire, complete in all its parts, of persons and things, ἄρτος οὖλος a whole loaf, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 17.343 ; μηνὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὔλῳ in a whole month, 24.118 ; οὖλος ὁρᾷ, οὖλος δὲ νοεῖ, οὖλος δέ τ᾽ ἀκούει (i.e. ὁ θεός) Xenophanes Poeta Philosophus 24 ; ὅλος ἑσπέρας ὀφθαλμός, i.e. the full moon, Pindarus Lyricus “O.” 3.19 ; ὁ ὅ. χρόνος prev. work 2.30; τρεῖς ὅλους.. ἑκμήνους χρόνους Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 1136 ; ἐπ᾽ ὤμοις ὅλην πόλιν φέρων a whole city, Euripides Tragicus “Phoenissae” 1131; ἐκπιεῖν ὅλον πίθον prev. author “Cyc.” 217; ὅλους ἐκ κριβάνου βοῦς Aristophanes Comicus “Acharnenses” 85; λαβράκιον ὀπτᾶν ὅ. Antiphanes Comicus 222.3, etc. ; πόλεις ὅλαι whole, entire cities, Plato Philosophus “Gorgias” 512b ; ὅλη ἡ πόλις, the city as a whole, prev. author “R.” 519e ; ὅλους ποιητὰς ἐκμανθάνειν learn whole poets by heart, prev. author “Lg.” 811a: it may either precede the Art. or follow the substantive, τῆς ἡμέρας ὅλης in the course of the whole day, Xenophon Historicus “Anabasis” 3.3.11; δι᾽ ὅλης τῆς νυκτός prev. work 4.2.4 ; ὅλην τὴν νύκτα or τὴν νύκτα ὅλην, prev. author “Cyr.” 7.5.15, Menander Comicus 67.2, Plato Philosophus “Symposium” 219c; ὅ. τὸ δέρμα Menander Comicus 498; ἡ πόλις ὅ. prev. author 882, etc. : less frequently between Article and substantive, τὸν ὅ. ἀμφὶ χρόνον Pindarus Lyricus “O.” 2.30; ἡ ὅ. ἀδικία Plato Philosophus “Respublica” 344c; τὸ ὅ. πρόσωπον prev. author “Prt.” 329e; τῇ ὅ. φάλαγγι Xenophon Historicus “Anabasis” 4.8.11: joined with εἷς, ἡμέρας.. οὐχ ὅλης μιᾶς Sophocles Tragicus “Philoctetes” 480; εἶδος ἓν ὅλον Plato Philosophus “Timaeus” 56e; with πᾶς, ὅλην καὶ πᾶσαν τὴν οἰκίαν prev. author “Lg.” 808a, compare “R.” 486a; πρὸς τῷ διακινδυνεύειν ὅ. καὶ πᾶς ἦν Polybius Historicus 3.94.10 (so without πᾶς, οὕτως ἔκφρων ἦν καὶ ὅλος πρὸς τῷ λήμματι καὶ τῷ δωροδοκήματι, ὥστε.. Demosthenes Orator 19.127); τὸ ὅ. αὐτοῖς ἦν καὶ τὸ πᾶν Ἀπελλῆς Polybius Historicus 5.26.5.
__2 whole, i. e. safe and sound, ὑγιὴς καὶ ὅ. Lysias Orator 6.12, compare Plato Philosophus “Meno” 77a.
__3 entire, utter, ὅ. ἁμάρτημα an utter blunder, Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 5.3.7 ; πλάσμα ὅ. ἐστὶν ἡ διαθήκη utter fiction, Demosthenes Orator 45.29.
__4 neuter as adverb, ὅλον or τὸ ὅ. wholly, entirely, διαφέρει ὅ. τε καὶ πᾶν Plato Philosophus Alcaeus1.109b; διαφέρει ὅ. καὶ τὸ πᾶν prev. author “Lg.” 944c; ὅλῳ καὶ παντί prev. author “Phd.” 79e; τῷ ὅ. καὶ παντὶ διοίσει prev. author “R.” 527c; τῷ παντὶ καὶ ὅ. prev. author “Lg.” 734e; εἰς τὸ ὅ. prev. author “Plt.” 302b: with a Prep., κατὰ ὅλον on the whole, generally, opposed to ἀπολαβὼν μέρος τι, prev. author “R.” 392d; so κατὰ ὅλου prev. author “Men.” 77a ; δι᾽ ὅλου, καθ᾽ ὅλου (see. διόλου, καθόλου); αἱ κράσεις δι᾽ ὅλων Plutarchus Biographus et Philosophus 2.1078c, compare 1078d: in this signification also without a Prep., τὸ μὲν ὅ. generally speaking, Plato Philosophus “Phaedrus” 261a, Demosthenes Orator 44.11 ; τὸ δ᾽ ὅ. and in general, in short, PTeb. 33.16 (2nd c.BC) ; οὐδὲ Φιλόξενον ὅλ᾽ ἐξ ὅλων εὗρον I have entirely failed to find P., “POxy.” 936.20 (3rd c.AD).
__5 ={πᾶς}, all, ὅλων στρατηγός Sophocles Tragicus “Ajax” 1105, compare Menander Comicus “Περικειρομένη” 225, 4th-5th c.AD(?): Nonnus Epicus “Dionysiaca” 47.482, “Anthologia Graeca” 5.216 (Paul. Sil.), 7.679 (from Sophronius) ; ὅλη πόλις every city, LXX.1Ki.14.23 ; πρὸ τῶν ὅ. τὸ προσκύνημά σου ποιῶ before all things, PTeb. 418.4 (3rd c.AD) ; ἀσπάζομαι.. πάντας τοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ ὅ. κατ᾽ ὄνομα “PLond.” 2.404.15 (4th c.AD),compare “PIand.” 13.20 (4th c.AD).
__II as substantive, τὸ ὅ. the universe, Plato Philosophus “Gorgias” 508a, “Ly.” 214b, etc. ; differing from τὸ πᾶν, as implying a definite order, Aristoteles Philosophus “Metaphysica” 1024a3, compare Plato Philosophus “Theaetetus” 204a {ὁλοσηρικοπράτης} (but as not including void, “Placita Philosophorum” 2.1.7); also ἡ τῶν ὅ. τάξις Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 8.7.22.
__II.2 τὰ ὅ. one's all, τὰ ὅ. πεπρακέναι Demosthenes Orator 18.28 ; τοῖς ὅ. ἡττᾶσθαι lose one's all, be utterly ruined, prev. author 9.64; in full, τοῖς ὅ. πράγμασιν ἐσφαλμένος Polybius Historicus 18.33.1, etc. ; τοῖς ὅ., ={ὅλως}, altogether, Philipp. cited in Demosthenes Orator 18.39 : with negative, not at all, Philodemus Gadarensis Epigrammaticus “Rh.” 2.135S., Aristides Rhetor 2.274,304 J .; τοῖς ὅ. ἠφάνισαν utterly destroyed it, “PRyl.” 152.14 (1st c.AD),compare Aristides Rhetor 2.262 J .; κινδυνεύει τῷ ὅ. ἐξαρθῆναι there is a risk of its being entirely carried away, “PRyl.” 133.19 (1st c.AD).
__III adverb ὅλως (Doric dialect οὔλως Pempelus Philosophus cited in Stobaeus, Joannes 4.25.52) wholly, altogether, ὅ. σοφόν Plato Philosophus “Respublica” 568a; ἀλγοῦνθ᾽ ὅ. prev. author “Phlb.” 36a ; ὅ. ψεύδεται he speaks utter falsehood, Isocrates Orator 15.31, etc.
__III.2 on the whole, speaking generally, in short, ὅ. δ᾽ οὐδεὶς ἔστιν ὅντιν᾽ οὐ πεφενάκικ᾽ ἐκεῖνος Demosthenes Orator 2.7, compare 14, al.; διψῆν καὶ πεινῆν καὶ ὅ. τὰς ἐπιθυμίας Plato Philosophus “Respublica” 437b, compare “Cra.” 406a ; τί οὖν κωλύει πάντα ἀφῃρῆσθαι καὶ ὅ. τὴν πολιτεία; Demosthenes Orator 20.3; ὅ. εἰπεῖν Aristoteles Philosophus “Physica” 202b19, etc.
__III.3 frequently with a negative (first in Theognis Elegiacus 73, assuming variant), οὐχ ὅ. or ὅ. οὐ not at all, ὅ. μὴ διαλέγεσθαι Xenophon Historicus “Memorabilia” 1.2.35; ὅ. οὔτ᾽ ἀφελὼν οὔτε προσθείς Demosthenes Orator 3.35; οὔτ᾽ ἐλεῶν οὔθ᾽ ὅ. ἄνθρωπον ἡγούμενος prev. author 21.101, compare 46; οὐδὲ εἷς ὅ. Menander Comicus 65.9; μὴ ὄντος ὅ. τοῦ Σωκράτους Aristoteles Philosophus “Categoriae” 13b19; μηδὲ ὅ. εἶναι τοὺς θεούς Lucianus Sophista “Tim.” 10.
__III.4 actually, really, καλῶς ποιήσεις ἐλθοῦσα.. πρὸς ἡμᾶς ἵνα ὅ. ἴδωμέν σε “POxy.” 1676.31 (3rd c.AD) ; so perhaps in NT.1Cor.5.1. (ὅλ (ϝ) ος from I.- Euripides Tragicus *sólwos, cf. Sanskrit sárvas 'whole', and perhaps Latin salus, salvus.)

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks καθόλου G2527 "algemeen (in het)"; Grieks ὁλοκαύτωμα G3646 "brandoffer"; Grieks ὁλόκληρος G3648 "gaaf, gezond"; Grieks ὁλοτελής G3651 "volkomen, geheel"; Grieks ὅλως G3654 "helemaal, geheel en al";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel