G4091_Πιλᾶτος
Pilatus
Taal: Grieks

Onderwerpen

Pontius Pilatus,

Statistieken

Komt 55x voor in 6 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Pilátos̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

Πειλᾶτος (Rec. Πιλάτος, Tr., -ᾶτος, v. WH, App., 155), -ου, ὁ, Pontius Pilate: Mt 27:2, Mk 15:1, Lk 3:1, Jo 18:29, Ac 3:13, I Ti 6:13, al.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin