G4160_ποιέω
maken
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 575x voor in 26 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

poieo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ποιέω, -ῶ, [in LXX for a great variety of words, but chiefly for עשׂה H6213;] 1. to make, produce, create, cause: c. acc. rei, Mt 17:4, Mk 9:5, Jo 9:11, Ac 9:39, Ro 9:20, al.; of God as Creator (c. acc. pers. also), Mt 19:4, Mk 10:6, Lk 11:40, Ac 4:24, He 1:2, al.; like Heb. עשׂה H6213, absol. = ἐργάζομαι, to work, Mt 20:12 (cf. Ru 2:19; so AV, but v. infr.), Re 13:5, R, mg. (but v. infr.); σκάνδαλα, Ro 16:17; εἰρήνην, Eph 2:15, Ja 3:18; ἐπίστασιν, Ac 24:12; συστροφήν, Ac 23:12; c. acc. rei et dat. pers., Lk 1:68, Ac 15:3; with nouns expressing action or its accomplishment, forming a periphr. for the cogn. verb: ὁδόν π. (cl. ὁ ποιεῖσθαι), to go on, advance, Mk 2:23; πόλεμον, Re 11:7, al.; ἐκδίκησιν, Lk 18:7, 8; ἐνέδραν, Ac 25:3; κρίσιν, Jo 5:27, Ju 15; ἔργα, Jo 5:36, al.; σημεῖα (τέρατα καὶ σ.), Jo 2:23 and freq., Ac 2:22, al.; so also mid. ποιεῖσθαι: μονήν, Jo 14:23; πορείαν, Lk 13:22; κοινωνίαν, Ro 15:26; of food, to make ready, prepare: δεῖπνον, Mk 6:21, al.; δοχήν, Lk 5:29 14:13; γάμους, Mt 22:2; of time, to spend (cl.): ὥραν, Mt 20:12, RV (but v. supr. and cf. McN, in l.); μῆνας, Re 13:5 ἐνιαυτόν, Ja 4:13; c. acc. seq. ἐκ, Jo 2:15, al.; c. acc. et acc. pred., Mt 3:3 12:16, Mk 1:3 3:12, Jo 5:11, al.; c. adv., καλῶς, Mk 7:37; ἑορτὴν π. (Dem., Ex 23:16, al.), Ac 18:21, Rec.; πάσχα, Mt 26:18; to make or offer a sacrifice (Plat., Xen., al.; Jb 42:8, III Ki 11:33; so some understand τοῦτο ποιεῖτε, Lk 22:19, but v. Abbott, Essays, 110 ff.); seq. ἵνα (WM, 422 f.; M, Pr., 228), Jo 11:37, Col 4:16, Re 3:9. 2. to do, perform, carry out, execute: absol., c. adv., καλῶς π., Mt 12:12, I Co 7:37, 38, Ja 2:19; id. seq. ptcp. (cl.; v. M, Pr., 228), Ac 10:33, Phl 4:14, II Pe 1:19, III Jo 6; οὕτως, Mt 24:46, Lk 9:15, al.; ὡς (καθώς), Mt 1:24 21:6, al.; ὁμοίως, Lk 3:11; ὡσαύτως, Mt 20:5; c. ptcp., ἀγνοῶν ἐποίησα, I Ti 1:13; c. acc. rei: τί interrog., Mt 12:3, Mk 2:25, Lk 6:2, al.; τοῦτο, Mt 13:28, Mk 5:32, Lk 22:19 (WH om.; v. supr., ref. to Abbott, Essays), Ro 7:20, al.; with nouns expressing command or regulation: τ. νόμον (not as in cl., to make a law), Jo 7:19, Ga 5:3 (cf. in LXX, Jos 22:5, I Ch 22:12, al.); τ. ἐντολάς, Mt 5:19; similarly with other nouns expressing conduct: τ. δικαιοσύνην, Mt 6:1, al.; ἀλήθειαν, Jo 3:21, al., etc.; c. dupl. acc., Mt 27:22, Mk 15:12; c. acc. rei et dat. pers. (commod., incomm.; rare in cl.), Mt 7:12, Mk 5:19, 20, Lk 1:49, Jo 9:26, al.

SYN.: πράσσω, q.v. The general distinction between the two words is that between particular action and its habitual performance (cf. Tr., Syn., § xcvi; Westc. on Jo 3:21; ICC on Ro 1:32).

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ποιέω,
  Doric dialect ποιϝέω “IG” 4.800 (from Troezen) , etc.: Epic dialect imperfect ποίεον Ilias Homerus Epicus “Illiad” 20.147 ; contraction ποίει 18.482 ; Ionic dialect ποιέεσκον Herodotus Historicus 1.36, 4.78: future ποιήσω: aorist ἐποίησα, Epic dialect ποίησα Ilias Homerus Epicus “Illiad” 18.490: perfect πεποίηκα:—middle, Ionic dialect imperfect ποιεέσκετο Herodotus Historicus 7.119 : future ποιήσομαι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 9.397: in Pass. sense, Hippocrates Medicus “περὶ εὐσχημοσύνης” 11, Aristoteles Philosophus “Metaphysica” 1021a23: aorist ἐποιησάμην, Epic dialect ποι- Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 5.251, al.: perfect πεποίημαι in middle sense, Andocides Orator 4.22, Decrees cited in Demosthenes Orator 18.29: —passive, future ποιηθήσομαι (μετα-) Demosthenes Orator 23.62 , see above; πεποιήσομαι Hippocrates Medicus “γυναικεῖα” 1.11, 37 : aorist ἐποιήθην Herodotus Historicus 2.159, etc. (used as Med. only in compd. προσ-) : perfect πεποίημαι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 6.56, etc. :—Attic dialect ποῶ (“Etymologicum Magnum” 679.24) , etc., is guaranteed by metre in Trag. and Comedy texts, as ποῶ Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 918, ποεῖν prev. author “Tr.” 385, ποεῖς Aristophanes Comicus “Acharnenses” 410, etc. , and found in codex Laur. of Sophocles Tragicus, codex Rav. of Aristophanes Comicus, also “IG” 12.39.6 (ποήσω), 82.9 (ποεῖ), 154.7 (ἐποησάτην), etc.; but ποι- is always written before -οι, -ου, -ω in Inscrr.: πο- also in Aeolic dialect πόημι πόης πόει “PBouriant” 8.71, 75, Sappho Lyrica “Papyrus fragments” in E. Diehl, 1.9, al., and 4th c.AD(?): Arcadius Grammaticus ποέντω, ={ποιούντων}, “IG” 5(2).6.9 (Tegea, 4th c.BC) ; compare ποιητής. Used in two general senses, make and do.
__A make, produce, first of something material, as manufactures, works of art, etc. (opposed to πράττειν, Plato Philosophus “Charmides” 163b), in Homerus Epicus frequently of building, π. δῶμα, τύμβον, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 1.608, 7.435; εἴδωλον Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 4.796 ; π. πύλας ἐν πύργοις Ilias Homerus Epicus “Illiad” 7.339 ; of smith's work, π. σάκος prev. work 222; ἐν σάκεϊ ποίει δαίδαλα πολλά 18.482, compare 490, 573: frequently in Inscrr. on works of art, Πολυμήδης ἐποίϝη h' (= ἐποίησε) Ἀργεῖος “SIG” 5 (6th c.BC,compare “Class.Phil.” 20.139); Θεόπροπος ἐποίει Αἰγινάτας “SIG” 18 (6th-5th c.BC), etc.; ἐποίησε Τερψικλῆς prev. work3b(Milet., 6th c.BC), etc. ; τίς.. τὴν λίθον ταύτην τέκτων ἐποίε; Herodas Mimographus 4.22 ; εἵματα ἀπὸ ξύλων πεποιημένα made from trees, i.e. of cotton, Herodotus Historicus 7.65; ναὸν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου Xenophon Historicus “Anabasis” 5.3.9; πλοῖα ἐκ τῆς ἀκάνθης ποιεύμενα Herodotus Historicus 2.96; καρβάτιναι πεποιημέναι ἐκ βοῶν Xenophon Historicus “Anabasis” 4.5.14: with gen. materiae, πωρίνου λίθου π. τὸν νηόν Herodotus Historicus 5.62; ἔρυμα λίθων λογάδην πεποιημένον Thucydides Historicus 4.31; φοίνικος αἱ θύραι πεποιημέναι Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 7.5.22: rarely ποιεῖσθαί τινι to be made with.., 3rd c.AD(?): Longus Scriptor Eroticus 1.4 ; also τῶν τὰ κέρεα.. οἱ πήχεες ποιεῦνται the horns of which are made into the sides of the lyre, Herodotus Historicus 4.192 ; also δέρμα εἰς περικεφαλαίας πεποίηται Scholia Patm.D.in “BCH” 1.144 :—middle, make for oneself, as of bees, οἰκία ποιήσωνται build them houses, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 12.168, compare 5.735, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 5.251, 259, Hesiodus Epicus “Opera et Dies” 503 ; ῥεῖθρον π., of a river, Theophrastus Philosophus “Historia Plantarum” 3.1.5 ; also, have a thing made, get it made, ὀβελούς Herodotus Historicus 2.135; στεφάνους οὓς ἐποιησάμην τῷ χορῷ Demosthenes Orator 21.16, compare Xenophon Historicus “Anabasis” 5.3.5 ; τὸν Ἀπόλλω, i.e. a statue of Aeschylus Tragicus, Plato Philosophus “Epistulae” 361a; αὑτοῦ εἰκόνας Plutarchus Biographus et Philosophus “Themistocles” 5, compare “Inscription Prien.” 25.9 (3rd c.BC?).
__A.2 create, bring into existence, γένος ἀνθρώπων χρύσεον Hesiodus Epicus “Opera et Dies” 110, compare “Th.” 161, 579, etc.; ὁ ποιῶν the creator, Plato Philosophus “Timaeus” 76c; ἕτερον Φίλιππον ποιήσετε Demosthenes Orator 4.11 :—middle, beget, υἱόν Andocides Orator 1.124; ἔκ τινος prev. author 4.22 ; παῖδας ποιεῖσθαι, ={παιδοποιεῖσθαι}, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 5.3.19, Demosthenes Orator 57.43 ; conceive, παιδίον π. ἔκ τινος Plato Philosophus “Symposium” 203b :—active in this sense only in later Gr., Plutarchus Biographus et Philosophus 2.312a ; of the woman, παιδίον ποιῆσαι prev. work145d.
__A.3 generally, produce, ὕδωρ π., of Zeus, Aristophanes Comicus “Vespae” 261: impers., ἐὰν πλείω ποιῇ ὕδατα, ={ἐὰν ὕη}, Theophrastus Philosophus “de Causis Plantarum” 1.19.3 ; π. γάλα, of certain kinds of food, Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 522b32 ; ἄρρεν π., of an egg, Aelianus “Varia Historia” 1.15 ; μέλι ἄριστον π., of Hymettus, 1st cStrabo Geographus 9.1.23 ; π. καρπόν, of trees, NT.Matt.3.10 (metaphorically in religious sense, prev. work 8) ; of men, κριθὰς π. grow barley, Aristophanes Comicus “Pax” 1322; π. σίτου μεδίμνους Demosthenes Orator 42.20 ; π. πενίαν, πλοῦτον, of the stars, Plotinus Philosophus 2.3.1.
__A.3.b in Mathematics texts, make, produce, τομήν, σχῆμα, ὀρθὰς γωνίας, Archimedes Geometra “περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου” 1.16, 38, “Con.Sph.” 12; ὁ Α τὸν Γ πολλαπλασιάσας τὸν Η πεποίηκεν Euclides Geometra 7.19: —passive, πεποιήσθω ὡς.. let it be contrived that.., Archimedes Geometra “περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου” 2.6.
__A.3.c postulate, imply, ἡ προσθήκη ἀφαίρεσιν καὶ ἔλλειψιν ποιεῖ Plotinus Philosophus 3.9.3.
__A.3.d π. τὸ πρόβλημα effect a solution of the problem, Apollonius Pergaeus Geometra “Conica” 2.49, 51 ; π. τὸ ἐπίταγμα fulfil, satisfy the required condition, Archimedes Geometra “περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου” 1.2, 3.
__A.4 after Homerus Epicus , of Poets, compose, write, π. διθύραμβον, ἔπεα, Herodotus Historicus 1.23, 4.14; π. θεογονίην Ἕλλησι prev. author 2.53 ; π. Φαίδραν, Σατύρους, Aristophanes Comicus “Thesmophoriazusae” 153, 157 ; π. κωμῳδίαν, τραγῳδίαν, etc., Plato Philosophus “Symposium” 223d; παλινῳδίαν Isocrates Orator 10.64, Plato Philosophus “Phaedrus” 243b, etc.; ποιήματα prev. author “Phd.” 60d : absolutely, write poetry, write as a poet, ὀρθῶς π. Herodotus Historicus 3.38; ἐν τοῖσι ἔπεσι π. prev. author 4.16, compare Plato Philosophus “Ion” 534b : followed by a quotation, ἐπόησάς ποτε.. Aristophanes Comicus “Thesmophoriazusae” 193; εἴς τινα Plato Philosophus “Phaedo” 61b; περὶ θεῶν prev. author “R.” 383a, etc.
__A.4.b represent in poetry, Ὅμηρον Ἀχιλλέα πεποιηκέναι ἀμείνω Ὀδυσσέως Plato Philosophus “Hp.Mi.” 369c, compare 364c, “Smp.” 174b ; ποιήσας τὸν Ἀχιλλέα λέγοντα having represented Achilles saying, Plutarchus Biographus et Philosophus 2.105b, compare 25d, Plato Philosophus “Gorgias” 525d, 525e, Aristoteles Philosophus “Poetica” 1453b29.
__A.4.c describe in verse, θεὸν ἐν ἔπεσιν Plato Philosophus “Respublica” 379a ; ἐποίησα μύθους τοὺς Αἰσώπου put them into verse, prev. author “Phd.” 61b; μῦθον Lycurgus Orator 100.
__A.4.d invent, καινοὺς θεούς Plato Philosophus “Euthyphro” 3b ; ὑπὸ ποιητέω τινὸς ποιηθὲν τοὔνομα Herodotus Historicus 3.115; πεποιημένα ὀνόματα Aristoteles Philosophus “Rhetorica” 1404b29, compare “Po.” 1457b2 ; opposed to αὐτοφυῆ, κύρια, Dionysius Halicarnassensis “de Isaeo” 7, “Pomp.” 2.
__A.II bring about, cause, τελευτήν Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 1.250; γαλήνην 5.452; φόβον Ilias Homerus Epicus “Illiad” 12.432; σιωπὴν παρὰ πάντων Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 6.3.10; τέρψιν τοῖς θεωμένοις prev. author “Mem.” 3.10.8; αἰσχύνην τῇ πόλει Isocrates Orator 7.54, etc. ; also of things, ἄνεμοι αὐτοὶ μὲν οὐχ ὁρῶνται· ἃ δὲ ποιοῦσι φανερά Xenophon Historicus “Memorabilia” 4.3.14; ταὐτὸν ἐποίει αὐτοῖς νικᾶν τε μαχομένοις καὶ μηδὲ μάχεσθαι Thucydides Historicus 7.6, compare 2.89.
__A.II.b with accusative et infinitive, cause or bring about that.., σε θεοὶ ποίησαν ἱκέσθαι ἐς οἶκον Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 23.258; π. τινὰ κλύειν Sophocles Tragicus “Philoctetes” 926; π. τινὰ βλέψαι Aristophanes Comicus “Plutus” 459, compare 746; π. τινὰ τριηραρχεῖν prev. author “Eq.” 912, compare “Av.” 59 ; π. τινὰ αἰσχύνεσθαι, κλάειν, ἀπορεῖν, etc., Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 4.5.48, 2.2.13, Plato Philosophus “Theaetetus” 149a, etc.: with ὥστε inserted, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 3.2.29, Aristophanes Comicus “Equites” 351, etc. : followed by a relative clause, π. ὅκως ἔσται ἡ Κύπρος ἐλευθέρη Herodotus Historicus 5.109, compare 1.209; ὡς ἂν.. εἰδείην ἐποίουν Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 6.3.18: —also middle, ἐποιήσατο ὡς ἐν ἀσφαλεῖ εἶεν prev. work 6.1.23.
__A.II.2 procure, π. ἄδειάν τε καὶ κάθοδόν τινι Thucydides Historicus 8.76; ὁ νόμος π. τὴν κληρονομίαν τισί Isaeus Orator 11.1 ; λόγος ἀργύριον τῷ λέγοντι π. gets him money, Demosthenes Orator 10.76 :—middle, procure for oneself, gain, κλέος αὐτῇ ποιεῖτ᾽ Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 2.126; ἄδειαν Thucydides Historicus 6.60; τιμωρίαν ἀπό τινων prev. author 1.25; τὸν βίον ἀπὸ γεωργίας Xenophon Historicus “Oeconomicus” 6.11, compare Thucydides Historicus 1.5.
__A.II.3 of sacrifices, festivals, etc., celebrate, π. ἱρά Herodotus Historicus 9.19, compare 2.49 (Act. and Pass.) ; π. τὴν θυσίαν τῷ Ποσειδῶνι Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 4.5.1 ; π. Ἴσθμια prev. work 4.5.2; τῇ θεῷ ἑορτὴν δημοτελῆ π. Thucydides Historicus 2.15; παννυχίδα π. Plato Philosophus “Respublica” 328a ; π. σάββατα observe the Sabbath, LXX.Exo.31.16 ; π. ταφάς, of a public funeral, Plato Philosophus “Menexenus” 234b; π. ἐπαρήν “SIG” 38.30 (Teos, 5th c.BC) ; also of political assemblies, π. ἐκκλησίαν Aristophanes Comicus “Equites” 746, Thucydides Historicus 1.139; π. μυστήρια prev. author 6.28 (Pass.) ; ξύλλογον σφῶν αὐτῶν prev. author 1.67 :—middle, ἀγορὴν ποιήσατο Ilias Homerus Epicus “Illiad” 8.2; ἢν θυσίην τις ποιῆται Herodotus Historicus 6.57 (variant); δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο Thucydides Historicus 2.34; π. ἀγῶνα prev. author 4.91; π. ἐκκλησίαν τοῖς Γρᾳξὶ περὶ μισθοῦ Aristophanes Comicus “Acharnenses” 169.
__A.II.4 of war and peace, πόλεμον π. cause or give rise to a war, πόλεμον ἡμῖν ἀντ᾽ εἰρήνης πρὸς Αακεδαιμονίους π. Isaeus Orator 11.48 ; but π. ποιησόμενοι about to make war (on one's own part), Xenophon Historicus “Anabasis” 5.5.24 ; εἰρήνην π. bring about a peace (for others), Aristophanes Comicus “Pax” 1199; σπονδὰς π. Xenophon Historicus “Anabasis” 4.3.14; ξυμμαχίαν ποιῆσαι Thucydides Historicus 2.29 ; but εἰρήνην ποιεῖσθαι make peace (for oneself), Andocides Orator 3.11; σπονδὰς ποιήσασθαι Thucydides Historicus 1.28, etc. :—passive, ἐπεποίητο συμμαχίη Herodotus Historicus 1.77, etc.
__A.II.5 frequently in middle with Nouns periphrastic for the Verb derived from the Noun, μύθου ποιήσασθαι ἐπισχεσίην submit a plea, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 21.71 ; ποιέεσθαι ὁδοιπορίην, for ὁδοιπορέειν, Herodotus Historicus 2.29; π. ὁδόν prev. author 7.42, 110, 112, etc. ; π. πλόον, for πλέειν, prev. author 6.95, compare Antipho Orator 5.21 ; π. κομιδήν, for κομίζεσθαι, Herodotus Historicus 6.95 ; θῶμα π. τὴν ἐργασίην, for θωμάζειν, prev. author 1.68 ; ὀργὴν π., for ὀργίζεσθαι, prev. author 3.25 ; λήθην π. τι, for λανθάνεσθαί τινος, prev. author 1.127 ; βουλὴν π., for βουλεύεσθαι, prev. author 6.101 ; συμβολὴν π., for συμβάλλεσθαι, prev. author 9.45 ; τὰς μάχας π., for μάχεσθαι, Sophocles Tragicus “Electra” 302, etc. ; καταφυγὴν π., for καταφεύγειν, Antipho Orator 1.4 ; ἀγῶνα π., for ἀγωνίζεσθαι, Thucydides Historicus 2.89 ; π. λόγον τινός make account of.., Herodotus Historicus 7.156 ; but τοὺς λόγους π. hold a conference, Thucydides Historicus 1.128 ; also simply for λέγειν, Lysias Orator 25.2, compare Plato Philosophus “Respublica” 527a, etc. ; also π. δι᾽ ἀγγέλου, π. διὰ χρηστηρίων, communicate by a messenger, an oracle, Herodotus Historicus 6.4, 8.134.
__A.III with adjective as predicate, make, render so and so, ποιῆσαί τινα ἄφρονα make one senseless, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 23.12 ; δῶρα ὄλβια ποιεῖν make them blest, i.e. prosper them, 13.42, compare Ilias Homerus Epicus “Illiad” 12.30; τοὺς Μήδους ἀσθενεῖς π. Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 1.5.2, etc.; χρήσιμον ἐξ ἀχρήστου π. Plato Philosophus “Respublica” 411b: with a substantive, ποιῆσαι ἀθύρματα make into playthings, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 15.363; ποιεῖν τινα βασιλῆα Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 1.387; ταμίην ἀνέμων 10.21; γέροντα 16.456; ἄκοιτίν τινι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 24.537; γαμβρὸν ἑόν Hesiodus Epicus “Theogonia” 818; μύρμηκας ἄνδρας π. καὶ γυναῖκας prev. author “fragment” 76.5; πολιήτας π. τινάς Herodotus Historicus 7.156; Ἀθηναῖον π. τινά Thucydides Historicus 2.29, etc.; π. τινὰ παράδειγμα Isocrates Orator 4.39 : hence, appoint, instal, τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Ἀαρών LXX.1Ki.12.6; δώδεκα NT.Mark.3.14:—+NTmiddle, ποιεῖσθαί τινα ἑταῖρον make him one's friend, Hesiodus Epicus “Opera et Dies” 707, compare 714 ; π. τινὰ ἄλοχον or ἄκοιτιν take her to oneself as wife, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 3.409, 9.397, compare Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 5.120, etc. ; π. τινὰ παῖδα make him one's son, i.e. adopt him as son, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 9.495, etc. ; θετὸν παῖδα π. adopt a son, Herodotus Historicus 6.57: without υἱόν, adopt, ἐπειδὴ οὐκ ἦσαν αὐτῷ παῖδες ἄρρενες, π. Λεωκράτη Demosthenes Orator 41.3, compare 39.6,33, 44.25, Plato Philosophus “Leges” 923c, etc.; π. τινὰ θυγατέρα Herodotus Historicus 4.180: generally, ἅπαντας ἢ σῦς ἠὲ λύκους π. Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 10.433; π. τινὰ πολίτην Isocrates Orator 9.54; μαθητήν Plato Philosophus “Cratylus” 428b; τὰ κρέα π. εὔτυκα Herodotus Historicus 1.119 ; τὰ ἔπεα ἀπόρρητα π. making them a secret, prev. author 9.45, etc. ; also ἑωυτοῦ ποιέεται τὸ.. ἔργον makes it his own, prev. author 1.129; μηδ᾽ ἃ μὴ 'θιγες ποιοῦ σεαυτῆς Sophocles Tragicus “Antigone” 547.
__A.IV put in a certain place or condition, etc., ἐμοὶ Ζεὺς.. ἐνὶ φρεσὶν ὧδε νόημα ποίησ᾽ Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 14.274; σφῶϊν ὧδε θεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν Ilias Homerus Epicus “Illiad” 13.55; αἲ γὰρ τοῦτο θεοὶ ποιήσειαν ἐπὶ νόον νησιώτῃσι Herodotus Historicus 1.27, compare 71; ἐν αἰσχύνῃ π. τὴν πόλιν Demosthenes Orator 18.136; τὰς ναῦς ἐπὶ τοῦ ξηροῦ π. Thucydides Historicus 1.109; ἔξω κεφαλὴν π. Herodotus Historicus 5.33; ἔξω βελῶν τὴν τάξιν π. Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 4.1.3; ἐμαυτὸν ὡς πορρωτάτω π. τῶν ὑποψιῶν Isocrates Orator 3.37 ; of troops, form them, ὡς ἂν κράτιστα.. Xenophon Historicus “Anabasis” 5.2.11, compare 3.4.21 ; in politics, ἐς ὀλίγους τὰς ἀρχὰς π. Thucydides Historicus 8.53 ; and in war, π. Γετταλίαν ὑπὸ Φιλίππῳ bring it under his power, Demosthenes Orator 18.48; μήτε τοὺς νόμους μήθ᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς ἐπὶ τοῖς λέγουσι π. prev. author 58.61 :—middle, ποιέεσθαι ὑπ᾽ ἑωυτῷ Herodotus Historicus 1.201, compare 5.103, etc.; ὑπὸ χεῖρα Xenophon Historicus “Agesilaus” 1.22 ; π. τινὰς ἐς φυλακήν, τὰ τῶν ξυμμάχων ἐς ἀσφάλειαν, Thucydides Historicus 3.3, 8.1; τινὰς ἐς τὸ συμμαχικόν Herodotus Historicus 9.106 ; τὰ λεπτὰ πλοῖα ἐντὸς π. put the small vessels in the middle, Thucydides Historicus 2.83, compare 6.67 ; π. τινὰ ἐκποδών (see. ἐκποδών); ὄπισθεν π. τὸν ποταμόν Xenophon Historicus “Anabasis” 1.10.9.
__A.IV.2 in Mathematics texts, multiply, π. τὰ ιβ ἐπὶ τὰ έ, τὰ ζ ἐφ᾽ ἑαυτὰ π., 2nd-1st c.BC(?): Hero Mechanicus “Metrica” 1.8, 2.14.
__A.V middle, deem, consider, reckon a thing as.., συμφορὴν ποιέεσθαί τι take it for a misfortune, Herodotus Historicus 1.83, 6.61 ; δεινὸν π. τι esteem it a grievous thing, take it ill, prev. author 1.127, etc. (rarely in active, δεινὰ π. 2.121.έ, Thucydides Historicus 5.42) ; μέγα π. with infinitive, deem it a great matter that.., Herodotus Historicus 8.3, compare 3.42, etc.; μεγάλα π. ὅτι.. prev. author 1.119 ; ἑρμαῖον π. τι count it clear gain, Plato Philosophus “Gorgias” 489c; οὐκέτι ἀνασχετὸν π. τι Thucydides Historicus 1.118: frequently with Preps., δι᾽ οὐδενὸς π. deem of no account, Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 584 ; ἐν ἐλαφρῷ, ἐν ὁμοίῳ π., Herodotus Historicus 1.118, 7.138; ἐν σμικρῷ μέρει Sophocles Tragicus “Philoctetes” 498; ἐν ὀλιγωρίᾳ Thucydides Historicus 4.5; ἐν ὀργῇ Demosthenes Orator 1.16 ; ἐν νόμῳ π. consider as lawful, Herodotus Historicus 1.131 ; ἐν ἀδείῃ π. consider as safe, prev. author 9.42; παρ᾽ ὀλίγον π. τι Xenophon Historicus “Anabasis” 6.6.11 ; περὶ πολλοῦ π., Latin magni facere, Lysias Orator 1.1, etc. ; περὶ πλείονος, περὶ πλείστου π., prev. author 14.40, Plato Philosophus “Apologia” 21e, etc. ; περὶ ὀλίγου, περὶ ἐλάττονος, Isocrates Orator 17.58, 18.63; περὶ παντός prev. author 2.15 (rarely πολλοῦ π. τι Plato Philosophus “Protagoras” 328d) ; πρὸ πολλοῦ π. with infinitive, Isocrates Orator 5.138.
__A.VI put the case, assume that.., ποιήσας ἀν᾽ ὀγδώκοντα ἄνδρας ἐνεῖναι Herodotus Historicus 7.184, compare 186, Xenophon Historicus “Anabasis” 5.7.9 : without infinitive, ἐν ἑκάστῃ ψυχῇ ποιήσωμεν περιστερεῶνά τινα (i.e. εἶναι) Plato Philosophus “Theaetetus” 197d :—passive, πεποιήσθω δή be it assumed then, prev. worke ; οἱ φιλοσοφώτατοι ποιούμενοι those who are reputed.., prev. author “R.” 498a, compare 538c, 573b:—but for τὸν φιλόσοφον ποιώμεθα νομίζειν prev. work 581d read τί οἰώμεθα..;
__A.VII of Time, οὐ π. χρόνον make no long time, i. e. not to delay, Demosthenes Orator 19.163 codices ; μακρότερον ποιεῖς you are taking too long, “PCair.Zen.” 48.4 (3rd c.BC) ; μέσας π. νύκτας let midnight come, Plato Philosophus “Philebus” 50d, compare “Anthologia Graeca” 11.85 (Lucillius Epigrammaticus) ; ἔξω μέσων νυκτῶν π. τὴν ὥραν put off the time of business to past midnight, Demosthenes Orator 54.26 ; τὴν νύκτα ἐφ᾽ ὅπλοις ποιεῖσθαι spend it under arms, Thucydides Historicus 7.28 (assuming variant); ποιήσουσιν ἐν πλούτῳ ἔτη πολλά LXX.Pro.13.23, cf. LXX.Tob.10.7; δύο ἡμέρας ποιεῖ ἐν τῷ Ἀνουβιείῳ “UPZ” 70.21 (2nd c.BC),compare “PSI” 4.362.15 (3rd c.BC)+5th c.BC+; τὰς ἡμέρας ἐν τοῖς ὕδασι π. Diodorus Siculus Historicus 1.35 ; tarry, stay, μῆνας τρεῖς NT.Act.20.3, compare “Anthologia Graeca” 11.330 (Nicarchus Epigrammaticus).
__A.VIII in later Greek, sacrifice, μοσχάριον LXX.Exo.29.36 ; καρπώσεις ὑπέρ τινος LXX.Job.42.8: without acc., π. Ἀστάρτῃ sacrifice to Ashtoreth, LXX.1Ki.11.33.
__A.IX make ready, prepare, as food, μοσχάριον LXX.Gen.18.7f ; π. τὸν μύστακα trim it, LXX.2Ki.19.24(25).
__A.X ποιεῖν βασιλέα play the king, LXX.3Ki.20 (21). 7.
__B do, much like{πράσσω, οὐδὲν ἂν ὧν νυνὶ πεποίηκεν ἔπραξεν} Demosthenes Orator 4.5; περὶ ὧν πράττει καὶ μέλλει ποιεῖν prev. author 8.2, compare 18.62; ἄριστα πεποίηται Ilias Homerus Epicus “Illiad” 6.56; πλείονα χρηστὰ περὶ τὴν πόλιν Aristophanes Comicus “Equites” 811; τὰ δίκαια τοῖς εὐεργέταις Demosthenes Orator 20.12; ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον ἐποίεε Herodotus Historicus 3.134 near the end ; ποιέειν Σπαρτιητικά act like a Spartan, prev. author 5.40; οὗτος τί ποιεῖ; Aeschylus Tragicus “Supplices” 911, etc.; τὸ προσταχθὲν π. Sophocles Tragicus “Philoctetes” 1010 ; π. τὴν μουσικήν practise it, Plato Philosophus “Phaedo” 60e, etc. ; πᾶν or πάντα π., see at {πᾶς} Demosthenes Orator 111.2, etc.: in Mathematics texts, ὅπερ ἔδει ποιῆσαι, = “Q.E.F.”, Euclides Geometra 1.1, etc.
__B.2 with double accusative, do something to another, κακά or ἀγαθὰ ποιεῖν τινα, first in Herodotus Historicus 3.75, al. ; ἀγαθόν, κακὸν π. τινά, Isocrates Orator 16.50, etc.; μεγάλα τὴν πόλιν ἀγαθά Dinarchus Orator 1.17; also εὖ ποιεῖν τὸν εὖ ποιοῦντα Xenophon Historicus “Memorabilia” 2.3.8 ; τὴν ἐκείνου (i.e. χώραν) κακῶς π. Demosthenes Orator 1.18; in LXX with Prep., π. κακὸν μετά τινων LXX.Gen.26.29; ταῦτα τοῦτον ἐποίησα Herodotus Historicus 1.115; κοὐκ οἶδ᾽ ὅ τι χρῆμά με ποιεῖς Aristophanes Comicus “Vespae” 697, compare “Nu.” 259 +5th c.BC+; also of things, ἀργύριον τωὐτὸ τοῦτο ἐποίεε he did this same thing with silver, Herodotus Historicus 4.166: less frequently with dat. pers., τῷ τεθνεῶτι μηδὲν τῶν νομιζομένων π. Isaeus Orator 4.19; ἵππῳ τἀναντία Xenophon Historicus “de Equitandi ratione” 9.12 codices, compare Aristophanes Comicus “Nubes” 388, Demosthenes Orator 29.37: with dat. rei, τί ποιήσωμεν κιβωτ; LXX.1Ki.5.8 +5th c.BC+:—in middle, φίλα ποιέεσθαί τισι Herodotus Historicus 2.152, 5.37.
__B.3 with an adverb, ὧδε ποίησον do thus, prev. author 1.112 ; πῶς ποιήσει; how will you act? Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 652; πῶς δεῖ ποιεῖν περὶ θυσίας Xenophon Historicus “Memorabilia” 1.3.1; ποίει ὅπως βούλει prev. author “Cyr.” 1.4.9; μὴ ἄλλως π. Plato Philosophus “Respublica” 328d; πρὸς τοὺς πολεμίους πῶς ποιήσουσι; prev. work 469b; ὀρθῶς π. prev. work 403e; εὖ, κακῶς π. τινά, see above 2 : frequently with participle, εὖ ἐποίησας ἀπικόμενος Herodotus Historicus 5.24, compare Plato Philosophus “Phaedo” 60c; καλῶς ποιεῖς προνοῶν Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 7.4.13; οἷον ποιεῖς ἡγούμενος Plato Philosophus “Charmides” 166c ; καλῶς ποιῶν almost Adverbial, καλῶς γ᾽, ἔφη, ποιῶν σύ prev. author “Smp.” 174e; καλῶς ποιοῦντες.. πράττετε Demosthenes Orator 20.110, compare 1.28; εὖ ποιοῦν fortunately, prev. author 23.143.
__B.4 in Prose (rarely in Poetry, Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 935), used in the second clause, to avoid repeating the Verb of the first, ἐρώτησον αὐτούς· μᾶλλον δ᾽ ἐγὼ τοῦθ᾽ ὑπὲρ σοῦ ποιήσω I will do this for you, Demosthenes Orator 18.52, compare 292, Herodotus Historicus 5.97, Isaeus Orator 7.35.
__B.II absolutely, to be doing, act, ποιέειν ἢ παθεῖν πρόκειται ἀγών Herodotus Historicus 7.11 ; ποιεῖν, as a category, opposed to πάσχειν, Aristoteles Philosophus “Categoriae” 2a3, compare “GC” 322b11, “Ph.” 225b13.
__B.II.b of medicine, operate, be efficacious, Plato Philosophus “Phaedo” 117b; λουτρὰ κάλλιστα ποιοῦντα πρὸς νόσους 1st cStrabo Geographus 5.3.6 ; πρὸς στραγγουρίαν, πρὸς τοὺς δαιμονιζομένους, Theophrastus Philosophus “Historia Plantarum” 7.14.1, Pseudo-Plutarchus Biographus et Philosophus “Fluv.” 16.2: frequently in Dioscorides (Dioscurides) Medicus, πρὸς ἐπιλημπτικούς 1.6, al.; εἰς τὰ αὐτά 2.133: with dat., στομαχικοῖς Galenus Medicus 13.183: abs., ἄκρως π. prev. work265 ; also of charms, “PMag.Osl.” 1.361.
__B.II.2 Thucydides Historicus has a peculiar usage, ἡ εὔνοια παρὰ πολὺ ἐποίει μᾶλλον ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους good-will made greatly for, on the side of, the L., 2.8: impers., ἐπὶ πολὺ ἐποίει τῆς δόξης τοῖς μὲν ἠπειρώταις εἶναι, τοῖς δέ.. it was the general character of the one to be landsmen, of the others.., 4.12 : the former passage is imitated by Arrianus Historicus “Anabasis” 2.2.3, Appianus Historicus “Bella Civilia” 1.82, Dio Cassius Historicus 57.6.
__C middle, ={προσποιέομαι}, pretend, with infinitive, Zosimus Epigrammaticus 2.14.1, Procopius Caesariensis Historicus “Historia Arcana” 10. (ποιϝέω perhaps from *ποι-ϝό-ς (in κλινοποιός, νεωποιός, τραπεζοποιός, etc.) 'builder', 'maker', cf. Sanskrit cinóti, cáyati 'arrange in order', 'build'.)

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀγαθοποιός G17 "goeddoende, deugdzaam"; Grieks εἰρηνοποιός G1518 "vredesonderhandelaar, vredelievend"; Grieks εὐποιΐα G2140 "weldadigheid"; Grieks ζωοποιέω G2227 "voortbrengen (levende wezens)"; Grieks κακοποιός G2555 "boosdoener"; Grieks καλοποιέω G2569 "weldoen"; Grieks μοσχοποιέω G3447 "kalf maken (afgodsbeeld)"; Grieks ὀχλοποιέω G3792 "volksoploop"; Grieks περιποιέομαι G4046 "maken dat overblijft, achterhouden, opzij leggen, sparen"; Grieks ποίημα G4161 "werk, schepping"; Grieks ποίησις G4162 "maken, vervaardigen"; Grieks ποιητής G4163 "maker, voortbrenger, schepper, dader, uitvoerder, dichter"; Grieks πράσσω G4238 "uitoefenen, praktiseren, ondernemen, staatszaken beheren"; Grieks προσποιέομαι G4364 "aanspraak maken op, voorwenden, veinzen"; Grieks σκηνοποιός G4635 "tentenmaker"; Grieks χειροποίητος G5499 "";

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken