G4716_σταυρός
kruis, paal (puntige)
Taal: Grieks

Onderwerpen

Kruis,

Statistieken

Komt 28x voor in 10 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

stayros̱, zn. mnl., van ἵστημι G2476; TDNT 7:572,1071


1) opstaande paal, Homer. Od.14.11, ibid. Il.24.453; 1a) pilaren dienende als fundament, Herodotus Hist. 5.16 "There is set in the midst of the lake a platform made fast on tall piles, to which one bridge gives a narrow passage from the land."; 1b) paal voor het spiesen van een lichaam Plutarch, Artaxerxes .17

2) een kruis, een instrument voor kruisiging, Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica 2.18; Lucian, De morte Peregrini .34; Mat. 10:38; Luk 9:23; 14:27; waarvan de vorm de Griekse letter Τ (tau) representeerde, (Lucian, Judicium vocalium, .12); 


Bronnen


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* σταυρός, -οῦ, ὁ 1. an upright pale or stake (Hom., Hdt., Thuc., al.) 2. In late writers (Diod., Plut., al.) of the Roman instrument of crucifixion, the Cross: of the Cross on which Christ suffered, Mt 27:32, 40, 42, Mk 15:21, 30, 32, Lk 23:26, Jo 19:17, 19, 25, 31, Col 2:14, He 12:2; θάνατος σταυροῦ, Phl 2:8; τ. αἷμα τοῦ σ., Col 1:20. Metaph., in proverbial sayings: αἴρειν (λαμβάνειν, βαστάζειν) τὸν σ., Mt 10:38 16:24, Mk 8:34 10:21, 15:21, Lk 9:23 14:27 (for an interesting ex. of metaph. use in π., v. MM, xxiii) By meton., for Christ's death on the Cross: I Co 1:17, Ga 5:11 6:12, 14, Eph 2:16, Phl 3:18; ὁ λόγος ὁ τοῦ σ., I Co 1:18.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

σταυρός, ὁ,
  upright pale or stake, σταυροὺς ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα πυκνοὺς καὶ θαμέας Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 14.11, compare Ilias Homerus Epicus “Illiad” 24.453, Thucydides Historicus 4.90, Xenophon Historicus “Anabasis” 5.2.21 ; of piles driven in to serve as a foundation, Herodotus Historicus 5.16, Thucydides Historicus 7.25.
__II cross, as the instrument of crucifixion, Diodorus Siculus Historicus 2.18, NT.Matt.27.40, Plutarchus Biographus et Philosophus 2.554a; ἐπὶ τὸν σ. ἀπάγεσθαι Lucianus Sophista “Peregr.” 34 ; σ. λαμβάνειν, ἆραι, βαστάζειν, metaphorically of voluntary suffering, NT.Matt.10.38, NT.Luke.9.23, 14.27 : its form was represented by the Greek letter T, Lucianus Sophista “Jud.Voc.” 12.
__II.b pale for impaling a corpse, Plutarchus Biographus et Philosophus “Artoxerxes” 17.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἵστημι G2476 "doen staan, neerzetten, plaatsen, opstellen (doen)"; Grieks σταυρόω G4717 "kruisigen, palissaderen, staken in de grond drijven";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken