G4832_σύμμορφος
soortgelijk
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 2x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

symmorfos̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

*† σύμ-μορφος, -ον (< σύν, μορφή), 1. absol., similar (Luc.). 2. con­formed to: c. dat., Phl 3:21; c. gen., Ro 8:29 (v. B1., § 36, 11; 37, 6).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

σύμμορφ-ος, ον,
  of the same shape as, τινι Nicander Epicus “Theriaca” 321, cf. NT.Phil.3.21 ; τινος NT.Rom.8.29 : absolutely, similar, Lucianus Sophista “Am.” 39.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks μορφή G3444 "uitwendige verschijning"; Grieks συμμορφόω G4833 "dezelfde gedaante aannemen, dezelfde gedaante verlenen"; Grieks σύν G4862 "met";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel