G5053_τελευτάω
afmaken, ten einde brengen, besluiten
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 12x voor in 5 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

teleu'tao, ww van een vermeende afleiding van τελεω G05055;


1) afmaken, ten einde brengen, besluiten 2) eindigen, tot een eind komen


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

τελευτάω, -ῶ (< τελευτή), [in LXX chiefly for מוּת H4191 ;] 1. trans., to complete, finish; esp. τ. τ. αἰῶνα, τ. βίον, to complete life, to die (Æsch., Hdt., al.). 2. Intrans., to come to an end, hence, to die (Hdt., al.): Mt 2:19 9:18 22:25, Mk 9:48, Lk 7:2, Jo 11:39, Ac 2:29 7:15, He 11:22; Hebraistically, θανάτῳ τελευτάτω (מוּת יוּמָת H4191, Ex 21:17), Mt 15:4, Mk 7:10 (LXX).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

τελευτ-άω,
  future -ήσω Euripides Tragicus “Troades” 1029, etc. : perfect τετελεύτηκα Plato Philosophus “Meno” 75e, al.: —passive, future middle τελευτήσομαι always in passive sense, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 13.100, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 8.510, 9.511, Euripides Tragicus “Hippolytus” 370 (Lyric poetry) : aorist ἐτελευτήθην Ilias Homerus Epicus “Illiad” 15.74 :—bring to pass, accomplish, ὄφρα.. τελευτήσω τάδε ἔργα Ilias Homerus Epicus “Illiad” 8.9; τ. ἃ μενοινᾷς Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 2.275; ἐπὴν ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἔρξῃς 1.293, compare 2.306; γάμον τ. 24.126 ; fulfil an oath or promise, wish or hope, τ. ἐέλδωρ 21.200; τ. ὅσ᾽ ὑπέστης Ilias Homerus Epicus “Illiad” 13.375; οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ 18.328, compare Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 3.56, 62; ὅρκια Callimachus Epicus “Aetia” 3.1.29 ; τελευτᾶν τινι κακὸν ἦμαρ bring about an evil day for one, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 15.524; τ. πόνους Δαναοῖς Pindarus Lyricus “P.” 1.54, compare Euripides Tragicus “Phoenissae” 1581 (Lyric poetry); οἷ τ. λόγον prev. author “Tr.” 1029 ; τὸ δ᾽ ἔνθεν ποῖ τελευτῆσαί με χρ; to what end must I bring it? Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 476; Ζεὺς ὅ τι νεύσῃ, τοῦτο τελευτᾷ Euripides Tragicus “Alcestis” 979 (Lyric poetry) , etc.:—passive, to be fulfilled, come to pass, happen, same places entry near the start; πρίν γε τὸ Πηλεΐδαο τελευτηθῆναι ἐέλδωρ Ilias Homerus Epicus “Illiad” 15.74; πρὶν τελευτηθῇ φόνος Euripides Tragicus “Orestes” 1218.
__2 finish, σχεδίην.. ἐπηγκενίδεσσι Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 5.253 ; ἐπεί ῥ᾽ ὄμοσέν τε, τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον had sworn and completed (made binding) the oath, 2.378 , etc.; ἡσύχιμον ἁμέραν τ. close a peaceful day, Pindarus Lyricus “O.” 2.33 ; ἄρξομαι ἐκ βολβοῖο τελευτήσω δ᾽ ἐπὶ θύννον (i.e. τὸ δεῖπνον) Plato Comicus 173.6 (hexameters).
__3 especially τ. τὸν αἰῶνα finish life, i.e. die, Herodotus Historicus 1.32, 9.17, etc.; τ. βίον Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 929, Sophocles Tragicus “Fragmenta” 646 codices (sed to be read δρόμον), Euripides Tragicus “Hecuba” 419, Plato Philosophus “Protagoras” 351b ; ὑπ᾽ ἄλλου τ. τὸν βίον, i.e. to be killed, prev. author “Lg.” 870e: also (after the analogy of παύομαι) with gen., τελευτᾶν τοῦ ἀνθρωπίνου βίου make an end of life, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 8.7.17 ; so λόγου τ. Thucydides Historicus 3.59; ἐπαίνου τ. ἐς τάδε ἔπη prev. work 104.
__3.b frequently absolutely, end life, die, Herodotus Historicus 1.66, 3.38, 40, al., Plato Philosophus “Respublica” 614b, al. ; πρὶν τελευτήσαντ᾽ ἴδῃς before you see him dead, Sophocles Tragicus “Fragmenta” 662; τ. μάχῃ Aeschylus Tragicus “Septem contra Thebas” 617; νούσῳ Herodotus Historicus 1.161; γήραϊ prev. author 6.24 ; τ. ὑπό τινος die by another's hand or means, prev. work 92; δόλῳ ὑπό τινος prev. author 4.78; ὑπὸ αἰχμῆς σιδηρέης prev. author 1.39; ὑπ᾽ ἀλλαλοφόνοις χερσίν Aeschylus Tragicus “Septem contra Thebas” 930 (Lyric poetry); ἐκ τῆς πληγῆς Plato Philosophus “Leges” 877b ; of animals, Aristoteles Philosophus “de Partibus Animalium” 667b11, “PMich.Zen.” 67.25 (3rd c.BC).
__II intransitive (as always in Prose, except in signification 1.3a):
__II.1 to be accomplished, λόγων κορυφαί Pindarus Lyricus “O.” 7.68 (as variant for{τελεύταθεν}); ἐλπίδες Euripides Tragicus “Bacchae” 908 (Lyric poetry).
__II.2 come to an end, Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 635, etc.: especially of Time, τελευτῶντος τοῦ μηνός, τοῦ θέρους, Thucydides Historicus 2.4, 32, etc.: of actions, events, etc., τ. ἡ ναυμαχία ἐς νύκτα prev. author 1.51, etc.
__II.2.b with words indicating the kind of end or outcome, ἢν ὁ πόλεμος κατὰ νόον τ. Herodotus Historicus 9.45, compare 7.47 ; εὖ τ. Aeschylus Tragicus “Supplices” 211 ; πτωχοὶ τ. end by being beggars, Plato Philosophus “Respublica” 552c ; οὕτως τ. Thucydides Historicus 1.110, 138 ; τ. ἔς τι come to a certain end, issue in, αἱ εὐτυχίαι ἐς τοῦτο ἐτελεύτησαν Herodotus Historicus 3.125 ; τ. ἐς τὠυτὸ γράμμα end in the same letter, prev. author 1.139, compare Thucydides Historicus 2.51, 4.48, Plato Philosophus “Respublica” 618a ; εἰς ἄνδρας ἐκ μειρακίων τ. prev. author “Tht.” 173b ; ποῖ (ἐς τί) τελευτᾶν (φασι); came to what end? Aeschylus Tragicus “Persae” 735 (troch.), compare “Ch.” 528, Plato Philosophus “Leges” 630b; also τ. ἐπί τι prev. author “R.” 510d, “Smp.” 211c.
__II.3 die, see above 1.3b.
__II.4 the participle τελευτῶν, ῶσα, ῶν, is used with Verbs like an adverb, to finish with, at the end, at last, as τελευτῶν ἔλεγε Herodotus Historicus 3.75 ; κἂν ἐγίγνετο πληγὴ τελευτῶσα there would have been a fray to finish with, Sophocles Tragicus “Antigone” 261; τελευτῶν.. ἐξεβλήθη Aristophanes Comicus “Equites” 524 (anap.) ; τὰς ὀλοφύρσεις τελευτῶντες ἐξέκαμνον at last they got tired of mourning, Thucydides Historicus 2.51, compare 47; ἢν δέῃ τελευτῶντα τὴν στρωμνὴν ἐξαργυρῶσαι prev. author 8.81 ; sometimes with another participle, τὴν τυραννίδα χαλεπὴν τελευτῶσαν γενομένην having at last become.., Thucydides Historicus 6.53, compare Plato Philosophus “Phaedrus” 228b; πόλεις ἐπάγοντες καὶ τελευτῶντες Λακεδαιμονίους Lysias Orator 12.60.
__II.5 of local limits and the like, μέχρι Σολόεντος ἄκρης, ἣ τελευτᾷ τῆς Λιβύης Herodotus Historicus 2.32; τελευτῶντος τοῦ Λαβυρίνθου ἔχεται πυραμίς prev. work 148 ; τῇ ἡ Κνιδίη χώρη ἐς τὴν ἤπειρον τ. prev. author 1.174, compare 2.33, 4.39, “IG” 12.900, Plato Philosophus “Meno” 75e.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks τελευτή G5054 "teleuth"; Grieks τελέω G5055 "ten einde brengen, beëindigen, afmaken";

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen