G5117_τόπος
plaats, ruimte
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 94x voor in 14 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

topos̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

τόπος, -ου, ὁ, [in LXX chiefly for מָקֹום H4725 ;] place: Lk 4:37 10:1, 32, Jo 5:13 6:10, Ac 12:17, I Co 1:2, al.; τ. ἅγιος (cf. Is 60:13), Mt 24:15; ἔρημος, Mt 14:13, al.; πεδινός, Lk 6:17; ἄνυδρος (pl.), Mt 12:43, Lk 11:24; κατὰ τόπους (EV, in divers places), Mt 24:7, Mk 13:8; τραχεῖς τ., Ac 27:29; διθάλασσος (q.v.), ib. 41; ἑτοιμάζειν τ., Jo 14:2, 3; ἔχειν, Re 12:6; διδόναι, Lk 14:9; c. gen. defin., τ. βασάνου, Lk 16:28; τ. καταπαύσεως, Ac 7:49; κρανίου, Mt 27:33, Mk 15:22, Jo 19:17; seq. οὗ, Ro 9:26; ὅπου, Mt 28:6, Mk 16:6, Jo 4:20 6:23 10:40 11:30 19:41; ἐν ᾧ, Jo 11:6; ἐφ’ ᾧ, Ac 7:33; of a place which a person or thing occupies, Re 2:5 6:14 12:8; τ. μαχαίρας, Mt 26:52; ὁ ἴδιος τ., Ac 1:25; of a place in a book, Lk 4:17 (cf. Clem. Rom., I Co., 8, 4). Metaph., of condition, station, occasion, opportunity or power: Ac 25:16, Ro 12:19 15:23, Eph 4:27 (cf. Si 38:12

SYN.: χώρα (extensive), region; χωρίον (enclosed), a piece of ground. τ. is "a portion of space viewed in reference to its occupancy, or as appropriated to a thing " (Grimm-Thayer, s.v.).

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

τόπος, ὁ
  (feminine by attraction τόπον τὰν καλειμέναν Δαματρείαν “IG” 9(1).32.80 (Stiris, 2nd c.BC)) , place, region, first in Aeschylus Tragicus (see. below) , afterwards frequently in all writers; periphrastic, χθονὸς πᾶς τ., i.e. the whole earth, Aeschylus Tragicus “Eumenides” 249; ἐς τὸν Ἑλλήνων τ. prev. author “Pers.” 790 ; ἐν Ἑλλάδος τόποις in Greece, prev. work 796; ἐν Αὐλίδοστ. prev. author “Ag.” 191 (Lyric poetry); Πέλοπος ἐντ. prev. author “Eu.” 703, compare 292 ; πρὸς ἑσπέρους τ. towards the West, prev. author “Pr.” 350 ; πρόσθε Σαλαμῖνος τόπων before Salamis, prev. author “Pers.” 447; Θρῄκης ἐκ τόπων Euripides Tragicus “Alcestis” 67; Διρκαίων ἐκ τ. prev. author “Ph.” 1027 (Lyric poetry) : so in Prose, district, ὁ τ. ὁ Ἑλληνικός Isocrates Orator 5.107, compare “Ep.” 1.8; ὁ περὶ Θρᾴκην τ. Demosthenes Orator 20.59; ὁ ἐπὶ Θρᾴκης τ. Aeschines Orator 2.9, 3.73 ; ὁ τ. οὗτος, ἐν τούτοις τοῖς τ., Xenophon Historicus “Anabasis” 4.4.4, “Cyr.” 2.4.20 ; ὅλος τ. a whole region, Demosthenes Orator 19.230; κατὰ τόπους καὶ κώμας Plato Philosophus “Critias” 119a ; οἱ τῆς χώρας τ. the places of a country, prev. author “Lg.” 760c, etc. (but ὁ τ. τῆς χώρας the geographical position, Demosthenes Orator 4.31 ; region, Plato Philosophus “Leges” 705c) ; ὁ ἅγιοστ., of Jerusalem, LXX.2Mac.2.18 (compare below 5); the universe divided into three τόποι, Aristoteles Philosophus “de Incessu Animalium” 706b3, “Cael.” 312a8 (contrast “PA” 666a15, etc.) ; οἱ κοινοὶ τ. public sites or buildings, Inscriptiones Graecae 42(1).65.8 (Epid.); ἄσυλος τ. “BGU” 1053 ii 9 (1st c.BC), “PTeb.” 5.83 (pl., 2nd c.BC) ; οἰκίαι καὶ τόποι houses and sites, prev. work 281.12 (2nd c.BC) ; so ψιλοὶ τ. sites not built upon, “OGI” 52.2 (Ptolemais, 3rd-2nd c.BC).
__2 place, position, οὐ τὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸν τ. μόνον μεταλλάξαι Aeschines Orator 3.78 ; ὑπολιποῦ τ. leave a space (in a document), “PCair.Zen.” 327.83 (3rd c.BC); περικήπῳ τ. καταλιπεῖν prev. work 193.8 (3rd c.BC) ; τ. ἔχειν have a place, Dionysius Halicarnassensis “de Demosthene” 23, Plutarchus Biographus et Philosophus 2.646a ; φίλου τ. ἔχειν hold the place of.., Arrianus Historicus “Epicteti Dissertationes” 2.4.5; Μερόλας ὁ αἱρεθεὶς ὕπατος εἰς τὸν τοῦ Κίννα τ. Diodorus Siculus Historicus 38 / 39.3; ἐνεγράφη εἰς τὴν ἱερωσύνην εἰς τὸν Αευκίου Δομιτίου τ. τετελευτηκότος Nicander Epicus Damascius Philosophus “fragment” 127.4J., compare Dionysius Halicarnassensis 2.73; ἀναπληροῦν τὸν τ. τοῦ ἰδιώτου NT.1Cor.14.16 ; τ. ἔχειν also = have room (to grow), Theophrastus Philosophus “Historia Plantarum” 1.7.1 ; τόπῳ with genitive, in place of, instead of, Herodianus Grammaticus 2.14.5 ; ἀνὰ τόπον on the spot, immediately, Euripides Tragicus “Supplices” 604 (Lyric poetry, uncertain reading); so ἐν τόπῳ “IG” 12(7).515.63 (from Amorgos) ; ἐπὶ τόπου Polybius Historicus 4.73.8; ἐπὶ τῶν τ. “PEnteux.” 55.5 (3rd c.BC), “UPZ” 70.16 (2nd c.BC), “CIL” 3.567.3 (Delph., 2nd c.BC), “POxy.” 2106.23 (4th c.AD), etc. ; κατὰ τὸν αὐτὸν τ. Sextus Empiricus Philosophus “Πυρρώνειοι ὑποτυπώσεις” 3.1 ; παρὰ τόπον at a wrong place, 1st cStrabo Geographus 10.2.21, Arrianus Historicus “Epicteti Dissertationes” 3.21.16 (but παρὰ τ. καὶ παρὰ καιρόν by virtue of the place and the time, prev. work 3.21.14).
__3 place or part of the body, Hippocrates Medicus “ἀφορισμοί” 2.46, “Loc.Hom.” at Title Page, Soranus Medicus 2.40, al., Galenus Medicus in titles of works, e.g. περὶ τῶν πεπονθότων τόπων, περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπου; especially ὁ τόπος, pudendum muliebre, Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 572b28, 583a15, compare Soranus Medicus 2.62 (pl.).
__4 place, passage in an author, κατὰ τόπους τινὰς τῆς ἱστορίας Polybius Historicus 12.25f. 1, compare Philo Judaeus 2.63, NT.Luke.4.17, Soranus Medicus 2.57, 58, etc.; the word is probably interpolated in Xenophon Historicus “Memorabilia” 2.1.20.
__5 burial-place, Inscriptiones Graecae 12(7).401 (from Amorgos), al., NT.Mark.16.6 ; also in codices of Euripides Tragicus “Heraclidae” 1041 (perhaps to be read τάφον) ; later ὁ ἅγιος τ. is frequently of the grave of a martyr, or of a monastery associated with it, “PMasp.” 94.18 (6th c.AD), etc.
__6 in Egypt, district, department, a entry-division of the νομός, ={τοπαρχία}, “PMich.Zen.” 43.8 (3rd c.BC), “Theb.Ostr.” 27.2 (2nd c.BC): but most frequently in pl., ὁ ἐπὶ τῶν τ. στρατηγός, πράκτωρ, etc., “PEnteux.” 27.9 (3rd c.BC), “PRein.” 7.17, 35 (2nd c.BC), etc. ; οἱ ἔξω τ. uncertain meaning in “PEnteux.” 87.2 (3rd c.BC), “BGU” 1114.6 (1st c.BC), etc.
__7 a room in a house, τόπον ἕνα ἄνευ ἐνοικίου prev. work 896.4 (2nd c.AD) ; δύο τόπους ἤτοι συμπόσια “POxy.” 1129.10 (V Aeschylus Tragicus Demosthenes Orator), compare 502.34 (2nd c.AD), 912.13 (3rd c.AD).
__8 position on the zodiac, Vettius Valens Astrologus 139.13 ; especially the twelve regions of 300, Ptolemaeus Mathematicus “Tetrabiblos” 128, Hephaestio Astrologus 1.12.
__9 αὐτὸς ὁ θεὸς καλεῖται τόπος, τῷ περιέχειν τὰ ὅλα Philo Judaeus 1.630, compare “Corpus Hermeticum” 2.12, Hippolytus Scriptor Ecclesiasticus “Refutatio Omnium Haeresium” 6.32.
__II topic, Isocrates Orator 5.109, 10.38, Aeschines Orator 3.216, Polybius Historicus 21.19.2, Philodemus Gadarensis Epigrammaticus “Rh.” 1.119S., etc.
__II.2 common-place or element in Rhetoric, ὁ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον τ. Aristoteles Philosophus “Rhetorica” 1358a14, compare 1396b30, 1397a7; τὸ αὐτὸ λέγω στοιχεῖον καὶ τ. prev. work 1403a18: pl., Philodemus Gadarensis Epigrammaticus “Rh.” 1.226S.
__II.2.b ={ὁμολογουμένου πράγματος αὔξησις}, Hermog “Prog.” 11; κοινὸς τ. prev. work6.
__II.2.c generally, sphere, ὁ πραγματικὸς τ. Dionysius Halicarnassensis “de Compositione Verborum” 1.
__III metaphorically, opening, occasion, opportunity, ἐν τ. τινὶ ἀφανεῖ Thucydides Historicus 6.54 (but τρόπῳ is probably conjecture) ; ὀργῇ διδόναι τ. Plutarchus Biographus et Philosophus 2.462b; μὴ δίδοτε τ. τῷ διαβόλῳ NT.Eph.4.27 ; δότε τ. τῇ ὀργῇ leave room for the wrath (of God), i.e. let God punish, NT.Rom.12.19; μὴ καταλείπεσθαί σφισι τ. ἐλέους Polybius Historicus 1.88.2; μετανοίας τ. οὐχ εὗρε NT.Heb.12.17; οὐδὲ φυγῆς τόπον εὐμοιρήσαντες Heliodorus Scriptor Eroticus 6.13 ; τ. διδόναι τινί with infinitive, give occasion to.., LXX.Sir.4.5.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἄτοπος G824 "ongerijmd, onrechtvaardig, ongeschikt, schadelijk"; Grieks ἐντόπιος G1786 "plaatselijk, inheems"; Grieks χώρα G5561 "";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin