H319_ אַחֲרִית
nakomeling, beloning, laatste, geringste, laatst in, afloop, einde, uiterste
Taal: Hebreeuws

Statistieken

Komt 61x voor in 15 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ʾaḥărît, zn. vrl.; TWOT 68f; van אַחַר H310; vergelijk het Aram. אַחֲרִית H320 en Akkad. aḫirāt.


1) laatste, einde, toekomst; 2) laatste der dagen, de toekomstige tijd (Gen. 49:1; Num. 24:14; Deut. 4:30; 31:29; Jes. 2:2; Jer. 23:20; 30:24; 48:47; 49:39; Ezech. 38:16; Hos. 3:5; Mi. 4:1 †). Vergelijk het Akkadische equivalent, ina aḫirāt ūmī dat ook "in de toekomstige dagen" betekent.Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

אַחֲרִית 61 n.f. after-part, end

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H319 אַחֲרִית ʼachărîyth; from 310; the last or end, hence, the future; also posterity — (last, latter) end (time), hinder (utter) -most, length, posterity, remnant, residue, reward.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws אַחַר H310 "achter, achter, na, nadat, aangezien, daarna, van achter(en), aansluiten bij"; Aramees אַחֲרִית H320 "laatste , toekomende";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel