H621_ אָסְנַת
Asnath, Asnat, Asenath
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Asenath / Asnath,

Statistieken

Komt 3x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Egyptische persoonsnaam; vrouw van Jozef; אָסְנַת naam "Asenath/Asnath" ("zij behoort aan de godin Neit", cf HALOT 74 s.v. אָֽסְנַת), fonetisch getranscribeerd van Nieuw-Egyptische hiëroglyfen als Ns-Nt (IDB, vol1 (1962) 247-248 Janssen, JEOL 14 (1955-56) 68; Schulman, SAK 2 (1975) 238-239.; cf. James K. Hoffmeier, Israel in Egyt (1999) 85, 101 n 79).Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

אָֽסְנַת n.pr.f

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H621 אָסְנַת ʼÂçᵉnath; of Egyptian derivation; Asenath, the wife of Joseph — Asenath.

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken