H2008_ הֵנָּה
hierheen, herwaarts of derwaarts, tot hiertoe, eerder, hier, aan deze...aan gene, herwaarts, tot nu
Taal: Hebreeuws

Statistieken

Komt 50x voor in 16 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

bijw van הן H02004; TWOT - 510b


hier, daar, nu, hiertoe, herwaarts


Voorkomend in de LXX als: εντευθενG1782 "hier vandaan, beide kanten"; εντευθενG1782 "hier vandaan, beide kanten"; νυνG3568 "thans, heden, tegenwoordig"; ωδεG5602 "hier, hierheen";


Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

הֵ֫נָּה 49 adv. hither a of place b of time

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H2008 הֵנָּה hênnâh; from 2004; hither or thither (but used both of place and time) — here, hither(-to), now, on this (that) side, since, this (that) way, thitherward, thus far, to...fro, yet.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws הֵן H2004 "waarmee, waarop, op -), zij, in dezelve, waarin, daarin, daar ... in";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin