H3050_ יָהּ
HEERE
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

JHWH,

Statistieken

Komt 48x voor in 3 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Yāh, persoonsnaam, afkorting van יְהוָה H3068; TWOT 484b


1) afkorting van de Godsnaam (Ex. 15:2; 17:16; etc.); 1a) in gebruikelijke frases הַֽלְלוּ־יָֽהּ "halleluja" (Ps. 104:35; 105:45; etc.), עָזִּ֤י וְזִמְרָת֙ יָ֔הּ "De HEERE is mijn Kracht en Lied" (Ex. 15:2; Jes. 12:2), בְּיָ֥הּ שְׁמֹ֗ו "Zijn naam is HEERE" (Ps. 68:5); 2) als samenstelling in namen; 2a) als voorvoegsel (יְהוֹשׁוּעַ H3091 Jozua, etc.); 2b) als achtervoegsel (יִרְמְיָה H3414 Jeremia, חִזְקִיָּהוּ H2396 Hizkia, etc.).Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

יָהּ 60 n.pr.dei contr. fr. יהוה

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H3050 יָהּ Yâhh; contraction for 3068, and meaning the same; Jah, the sacred name — Jah, the Lord, most vehement. Compare names in '-iah,' '-jah.'

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀλληλουϊα G239 "Halleluja"; Hebreeuws אֲבִיָּה H29 "Abia, Abija"; Hebreeuws אֲדֹנִיָּה H138 "Adonia"; Hebreeuws אוּרִיָּה H223 "Uria"; Hebreeuws אֲזַנְיָה H245 "Azanja"; Hebreeuws אֲחַזְיָה H274 "Achzja , Ahazia"; Hebreeuws אֲחִיָּה H281 "Ahia , Achia"; Hebreeuws אֵלִיָּה H452 "Elia"; Hebreeuws אֲמַצְיָה H558 "Amazia , Amasja"; Hebreeuws אֲמַרְיָה H568 "Amarja"; Hebreeuws אֲצַלְיָהוּ H683 "Asaljahu, Azalia"; Hebreeuws בִּזְיוֹתְיָה H964 "Biz-jothea, onderhorige plaatsen"; Hebreeuws בְּנָיָה H1141 "Benaja"; Hebreeuws בְּסוֹדְיָה H1152 "Besodja"; Hebreeuws בְּעַלְיָה H1183 "Bealja"; Hebreeuws בַּעֲשֵׂיָה H1202 "Baaseja , Baeseja"; Hebreeuws בַּקְבֻּקְיָה H1229 "Bakbukja"; Hebreeuws בֻּקִּיָּה H1232 "Bukkia"; Hebreeuws בֶּרֶכְיָה H1296 "Berechja, Berekja"; Hebreeuws בִּתְיָה H1332 "Bityah, Bitja"; Hebreeuws גְּדַּלְיָה H1436 "grote put, Gedalia, Gedalja, Gedalje"; Hebreeuws גְּמַרְיָה H1587 "Gemarja"; Hebreeuws דּוֹדָוָהוּ H1735 "Dodava"; Hebreeuws דְּלָיָה H1806 "Delaja"; Hebreeuws הוֹדַוְיָה H1938 "Hodawja , hodavja"; Hebreeuws הוֹשַׁעְיָה H1955 "Hosaaja , Hosaja"; Hebreeuws זְרַחְיָה H2228 "Zerahja, Zerachja, Serahja"; Hebreeuws חֲזָיָה H2382 "Chazaja, Hazaja"; Hebreeuws חִזְקִיָּה H2396 "Hizkia"; Hebreeuws חֲכַלְיָה H2446 "Hachalja , Chakalja"; Hebreeuws חִלְקִיָּה H2518 "Hilkia, Hilkiah"; Hebreeuws חֲנַנְיָה H2608 "Hananiah"; Hebreeuws חֲסַדְיָה H2619 "Hasadiah"; Hebreeuws חַרְהֲיָה H2736 "Harhaiah"; Hebreeuws חֲשַׁבְיָה H2811 "Hashabiah"; Hebreeuws חֲשַׁבְנְיָה H2813 "Hashabniah"; Hebreeuws טְבַלְיָהוּ H2882 "Tebaljahu, Tebalja"; Hebreeuws טוֹבִיָּה H2900 "Tobijah, Tobiah"; Hebreeuws יַאֲזַנְיָה H2970 "Jaazanja"; Hebreeuws יֹאשִׁיָּה H2977 "Josia"; Hebreeuws יִבְנְיָה H2997 "Jibnea , Jibneja"; Hebreeuws יִבְנִיָּה H2998 "Jibnija, Jibnia"; Hebreeuws יְבֶרֶכְיָהוּ H3000 "Jeberechja"; Hebreeuws יִגְדַּלְיָהוּ H3012 "Jigdalia, Jigdaljahu"; Hebreeuws יְדִידְיָה H3041 "Jedidja , Jedid-jah"; Hebreeuws יְדָיָה H3042 "Jedeja"; Hebreeuws יְדַעְיָה H3048 "Jedaja"; Hebreeuws יְהֹוָה H3068 "JHWH, HEERE, God, Godsnaam"; Hebreeuws יוֹסִפְיָה H3131 "Josifja"; Hebreeuws יוֹשִׁבְיָה H3143 "Jesibja"; Hebreeuws יִזִּיָּה H3150 "Jezia"; Hebreeuws יִזְרַחְיָה H3156 "Jizrahja"; Hebreeuws יֶחְדִּיָּהוּ H3165 "Jechdeja"; Hebreeuws יַחְזְיָה H3167 "Jahazia"; Hebreeuws יְחִזְקִיָּה H3169 "Jehizkia, Hizkia"; Hebreeuws יְחִיָּה H3174 "Jehia, Jechia"; Hebreeuws יְכׇלְיָה H3203 "Jekolja , Jecholia"; Hebreeuws יְכׇנְיָה H3204 "Jechonia, Jechonja"; Hebreeuws יִסְמַכְיָהוּ H3253 "Jismachja , Jismakjahu"; Hebreeuws יַעֲזִיָּהוּ H3269 "Jaazia , Jaaziahu"; Hebreeuws יַעֲרֶשְׁיָה H3298 "Jaaresja"; Hebreeuws יִפְדְּיָה H3301 "Jifdeja"; Hebreeuws יְקַמְיָה H3359 "Jekamja"; Hebreeuws יִרְאִיָּיה H3376 "Jiria , Jerija"; Hebreeuws יְרִיָּה H3404 "Jeria"; Hebreeuws יִרְמְיָה H3414 "Jirmeja, Jeremia"; Hebreeuws יְשׁוֹחָיָה H3439 "Jesochaja , Jesohaja"; Hebreeuws יִשִּׁיָּה H3449 "Jissia"; Hebreeuws יִשְׁמַעְיָה H3460 "Jismaja"; Hebreeuws יְשַׁעְיָה H3470 "Jesaja"; Hebreeuws כּוֹנַנְיָהוּ H3562 "Chonanja , Konanjahu"; Hebreeuws כְּנַנְיָה H3663 "Kenanja , Chenanja"; Hebreeuws מוֹעַדְיָה H4153 "Moadiah"; Hebreeuws מוֹרִיָּה H4179 "Moria, Moriah"; Hebreeuws מַחְסֵיָה H4271 "Machseja"; Hebreeuws מִיכָיָה H4320 "Michaiah, Micah"; Hebreeuws מְלַטְיָה H4424 "Melatiah"; Hebreeuws מַלְכִּיָּה H4441 "Malchijah, Malchiah"; Hebreeuws מַעֲדְיָה H4573 "Maadiah"; Hebreeuws מַעַזְיָה H4590 "Maaziah"; Hebreeuws מַעֲשֵׂיָה H4641 "Maaseiah"; Hebreeuws מְצֹבָיָה H4677 "Mesobaite"; Hebreeuws מִקְנֵיָהוּ H4737 "Mikneiah"; Hebreeuws מְשֶׁלֶמְיָה H4920 "Meshelemiah"; Hebreeuws מַתַּנְיָה H4983 "Mattaniah"; Hebreeuws מַתִּתְיָה H4993 "Mattithja"; Hebreeuws מַתִּתְיָה H4993 "Mattithja"; Hebreeuws נְדַבְיָה H5072 "Nedabiah"; Hebreeuws נוֹעַדְיָה H5129 "Noadiah"; Hebreeuws נְחֶמְיָה H5166 "Nehemia"; Hebreeuws נְעַרְיָה H5294 "Neariah"; Hebreeuws נֵרִיָּה H5374 "Nerija"; Hebreeuws נְתַנְיָה H5418 "Nethaniah"; Hebreeuws סְמַכְיָהוּ H5565 "Semachiah"; Hebreeuws עֹבַדְיָה H5662 "Obadiah"; Hebreeuws עֲדָיָה H5718 "Adaiah"; Hebreeuws עֲזַזְיָהוּ H5812 "Azaziah"; Hebreeuws עֻזִּיָּה H5818 "Uzziah"; Hebreeuws עֲזַרְיָה H5838 "Azariah"; Hebreeuws עֲמַסְיָה H6007 "Amasiah"; Hebreeuws עֲנַנְיָה H6055 "Ananiah"; Hebreeuws עַנְתֹתִיָּה H6070 "Antothijah"; Hebreeuws עֲשָׂיָה H6222 "Asaiah"; Hebreeuws עֲתָיָה H6265 "Athaiah"; Hebreeuws עֲתַלְיָה H6271 "Athaliah"; Hebreeuws פְּדָיָה H6305 "Pedaiah"; Hebreeuws פְּלַטְיָה H6410 "Pelatiah"; Hebreeuws פְּלָיָה H6411 "Pelaiah"; Hebreeuws פְּלַלְיָה H6421 "Pelaliah"; Hebreeuws פְּקַחְיָה H6494 "Pekahiah"; Hebreeuws פְּתַחְיָה H6611 "Pethahiah"; Hebreeuws צִדְקִיָּה H6667 "Zidkijah, Zedekiah"; Hebreeuws צְפַנְיָה H6846 "Zephaniah"; Hebreeuws קוֹלָיָה H6964 "Kolaiah"; Hebreeuws קוּשָׁיָהוּ H6984 "Kushaiah"; Hebreeuws רְאָיָה H7211 "Reaiah, Reaia"; Hebreeuws רְחַבְיָה H7345 "Rehabiah"; Hebreeuws רַמְיָה H7422 "Ramiah"; Hebreeuws רְמַלְיָהוּ H7425 "Remaliah"; Hebreeuws רְעֵלָיָה H7480 "Reelaiah"; Hebreeuws רַעַמְיָה H7485 "Raamiah"; Hebreeuws רְפָיָה H7509 "Rephaiah"; Hebreeuws שְׁבַנְיָה H7645 "Shebaniah"; Hebreeuws שְׁחַרְיָה H7841 "Shehariah"; Hebreeuws שְׁכַנְיָה H7935 "Shechaniah, Shecaniah"; Hebreeuws שֶׁלֶמְיָה H8018 "Shelemiah"; Hebreeuws שְׁמַעְיָה H8098 "Shemaiah"; Hebreeuws שְׁמַרְיָה H8114 "Shemariah, Shamariah"; Hebreeuws שְׁעַרְיָה H8187 "Sheariah"; Hebreeuws שְׁפַטְיָה H8203 "Shephatiah"; Hebreeuws שֵׁרֵבְיָה H8274 "Sherebiah"; Hebreeuws שְׂרָיָה H8304 "Seraja, Seraiah";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs