H3548_ כֹּהֵן
hoofdpriester, priesterdochter, hogepriester, priester, overste
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Hogepriester, Priester,

Statistieken

Komt 751x voor in 29 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie


1) priester; 2) opperbevelhebber (1 Kon. 4:2);Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

כֹּהֵן 750 n.m. priest

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H3548 כֹּהֵן kôhên; active participle of 3547; literally one officiating, a priest; also (by courtesy) an acting priest (although a layman) — chief ruler, × own, priest, prince, principal officer.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws כָּהַן H3547 "zich met priesterlijk sieraad, priesterambt, priester w/z, als priester dienen, priesterdom bediene"; Aramees כָּהֵן H3549 "priester";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin