H3549_ כָּהֵן
priester
Taal: Aramees

Onderwerpen

Priester,

Statistieken

Komt 8x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

[כָּהֵן] n.m. priest

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H3549 כָּהֵן kâhên; (Aramaic) corresponding to 3548 — priest.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws כֹּהֵן H3548 "hoofdpriester, priesterdochter, hogepriester, priester, overste";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin