H5771_ עָוֺן
ongerechtigheid, zonde, misdaad, schuld
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Criminaliteit,

Statistieken

Komt 234x voor in 26 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

`avon, zn. mnl.; TWOT 1577a; עָווֹן, עָוֹן (mv. עֲווֹנוֹת, eveneens עֲווֹנִים) van עָוָה H5753 (E. Klein, p. 466, 467)


1) m zonde, schuld ("iniquity, guilt" E. Klein, p. 466) Ps. 31:11; misdrijf, misdaad Job. 31:11 het is een misdaad [bij] de rechters. 2 Sam. 22:24; schuld Ex. 20:5; 2) straf ("punishment" E. Klein, p. 466), last Gen. 4:13 לֹא שָׁלֵם עֲוֹן הָעֱמֹרִי עַד־הֵנָּה Gen. 15:16 want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen


Voorkomend in de LXX als: αγνοιαG52 "gebrek aan kennis, kennisgebrek, onwetendheid"; αδικημαG92 "onrechtmatige daad"; αδικιαG93 "onrechtvaardigheid"; αιτιαG156 "oorzaak, reden, grond"; αμαρτανωG264 "zonde, dwalen, doel missen"; αμαρτημαG265 "zonde, boze daad"; αμαρτιαG266 "doel missen, dwalen, vergissen (zich)"; ανομιαG458 "wetteloosheid"; ανομοςG459 "wetteloos, misdadig"; ασεβειαG763 "goddeloosheid"; ατιμιαG819 "oneer, verachting, smaad"; παρανομιαG3892 "wetsovertreding, wetteloosheid";


Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

עָוֹן n.m. iniquity, guilt, or punishment of iniquity

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H5771 עָוֺן ʻâvôn; or עָווֹן; (2 Kings 7:9; Psalm 51:5 [7]), from 5753; perversity, i.e. (moral) evil — fault, iniquity, mischeif, punishment (of iniquity), sin.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws עָוָה H5753 "perverse, amiss, turn, perversely, perverted, iniquity, ";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech