H8534_ תַּלְתַּל
gekruld
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Dadelpalm, Payot, peies, haarlokken,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

taltal, bv. nw.; TWOT 2513c; Het is gerelateerd aan Akkad. taltallu "aar van de dadel", taltallū "stuifmeel van de aren van de dadel" en mogelijk ook naar Arab. taltala "hij schudde" (E. Klein, p. 705).


1) hapax (Hoogl. 5:11) betekenis enigszins onduidelijk; gekruld, strengen van trossen dadels (P. Broers, p. 401); "dadeltrossen" (NBV), "krullend" (SV, HSV), "golvend" (NBG), "borstelig" (WV95), "wuivende palmen" (GNB96); BDB suggereert dat תַּלְתָּל is afgeleid van de stam תּלל  tll "heuvel, hoop" (BDB 1068 s.v. I תּלל; cf. תֵּל H8510), wat gerelateerd is aan het Arabisch tl "heuvel, heuvel, top" (E. W. Lane, Arabic-English Dictionary, 311) en Akkadische tilu "heuvel, heuvel "(AHw 3:1358). HALOT suggereert dat תַּלְתָּל betekent "dadel-aren" en dat het gerelateerd is aan de Akkadische zelfstandig naamwoord taltallu "stuifmeel van dadelpalm" (HALOT 1741 s.v. תַּלְתַּלִּים; E. Klein, p. 705). 2) Mishna Hebreeuws תַּלְתַּלּוּת zn. vrl. (E. Klein, p. 705), תַּלְתָּל taltāl "krullen, sloten" (Talm. Nedarim 9b; Midr. Bamidbar Rabbah 10; Jastrow 1674 s.v. תַּלְתָּל), stapels, heuvels (Midr. Vayikra Rabbah 19) en het wordt gebruikt op dezelfde manier als in Hooglied 5:11 voor de payot (haarlokken, peies).Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

תַּלְתַּלִּים n.f. (?) pl. as fig. of woman’s locks, mng. dub.: Ct 5:11

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H8534 תַּלְתַּל taltal; by reduplication, from 8524 through the idea of vibration; a trailing bough (as pendulous) — bushy.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws תָּלַל H8524 "eminent";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken