The Early Text of the New Testament

Samenvatting

The Early Text of the New Testament aims to examine and assess from our earliest extant sources the most primitive state of the New Testament text now known. What sort of changes did scribes make to the text? What is the quality of the text now at our disposal? What can we learn about the nature of textual transmission in the earliest centuries? In addition to exploring the textual and scribal culture of early Christianity, this volume explores the textual evidence for all the sections of the New Testament. It also examines the evidence from the earliest translations of New Testament writings and the citations or allusions to New Testament texts in other early Christian writers.

Deze productsamenvatting is automatisch vertaald vanuit het Engels:
De vroege tekst van het Nieuwe Testament is bedoeld om te onderzoeken en beoordelen van onze vroegste bestaande bronnen de meest primitieve toestand van de tekst Nieuwe Testament nu bekend. Wat voor soort veranderingen hebben schriftgeleerden in de tekst? Wat is de kwaliteit van de tekst nu tot onze beschikking? Wat kunnen we leren over de aard van de tekstuele transmissie in de eerste eeuwen? In aanvulling op het verkennen van de tekstuele en schrijffouten cultuur van het vroege christendom, dit volume verkent het tekstuele bewijs voor alle onderdelen van het Nieuwe Testament. Het onderzoekt ook het bewijs van de vroegste vertalingen van de nieuwtestamentische geschriften en de citaten of toespelingen op nieuwtestamentische teksten in andere vroegchristelijke schrijvers.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel The Early Text of the New Testament
Auteur Charles E. Hill, Michael J. Kruger
Uitgever Oxford University Press
Jaar Verschenen 2012
Taal en
Pagina's pp. 498
ISBN139780199566365
Onderwerp Nieuwe Testament, Tekstkritiek

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!