Jezus
2000 jaar geloofs- en cultuurgeschiedenis

Samenvatting

Met zijn geboorte begon onze tijdrekening. Voor miljoenen mensen vormen het leven en de ideeen van Jezus van Nazareth een leidraad voor hun leven. Voor kunstenaars door de eeuwen heen was zijn figuur een onuitputtelijke bron van inspiratie. Maar wie was Jezus eigenlijk? In deze schitterend geilustreerde uitgave zijn elf thematische bijdragen opgenomen van internationaal erkende specialisten die het beeld van Jezus van verschillende kanten belichten.
Voor christenen is Hij de zoon Gods en de Verlosser. voor joden en moslims is Hij een belangrijke profeet. Maar ook aanhangers van andere geloven en zlfs ongelovigen hebben respect voor zijn leven en leer. De meest getalenteerde kunstenaars hebben, geinspireerd door hem, de mooiste kunstwerken ter werled gemaakt. Talrijk zijn de groeperingen die zich op Jezus beroepen om hun bestaan en daden te verantwoorden, maar klopt het beeld wel dat zij van hem hebben?
In dit boek wordt niet alleen een accuraat beeld geschetst van de belangrijkste ideeen die er over Jezus bestaan, maar worden deze ook getoetst aan de werkelijkheid Zo wordt ingegaan op het beeld van Jezus binnen de islam en binnen het jodendom. De relatie tussen Jezus en andere wereldgodsdiensten wordt onderzocht en er wordt een beeld gegeven van hoe kunstenaars door de eeuwen heen Jezus zagen. Dit zijn slechts enkele van de thema's die in deze prachtige uitgave aan de orde komen. Meer dan 330 afbeeldingen van kunstwerken begeleiden de fascinerende geloofs- en cultuur geschiedenis van 2000 jaar Jezus.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Jezus 2000 jaar geloofs- en cultuurgeschiedenis
Auteur Prof. Dr. David Flusser
Uitgever Tirion
Jaar Verschenen 2000
Taal nl
Pagina's pp. 244
ISBN139789043901468
Onderwerp Jezus Christus

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!