De vervloekingen in de Bijbel

Samenvatting

Het is niet plezierig zich bezig te houden met vervloekingen in de Bijbel. Het is echter allerminst zinloos te luisteren naar waarschuwende woorden, die bedoeld zijn om mensen af te houden van verkeerde wegen. Niemand zal zich er toch aan ergeren dat bij een hoogspanningsnet de waaschuwing levensgevaar staat? In deze uitgave worden de verschillende vormen van vervloekingen in de Bijbel besproken: de mens die zichzelf, zijn naaste of zelfs God vervloekt; de vervloekingen ook die God uitspreekt over de mens. Hoewel men geen letterlijke vervloekingen van Gods naam in de Bijbel aantreft, zijn er wel allerlei teksten en Schriftgedeelten die veronderstellen dat ze inderdaad uitgesproken werden. De straf erop is zwaar. Het misdrijf valt onder het verbod de naam te misbruiken. De auteur beperkt zich niet tot de weergave van bijbelse gegevens, maar hij bespreekt ook teksten uit de omgeving van het oude Israël. Het valt dan op dat de bijbel een geheel eigen weg gaat. Het slothoofdstuk is bevrijd

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel De vervloekingen in de Bijbel
Auteur Dr. B. Maarsingh
Uitgever Buijten & Schipperheijn, Amsterdam
Jaar Verschenen 1996
Taal Nederlands
Pagina's pp. 152
ISBN139789060649077
Onderwerp Vervloekingen

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!