De Psalmen Davids
hard

Samenvatting

C.H. Spurgeon (1834-1892) was een geweldig prediker, die sinds 1861 in de Metropolitan Tabernacle zondag aan zondag preekte voor meer dan vijfduizend mensen. Hij, de 'laatste der Puriteinen' genoemd vanwege zijn strenge opvattingen, geeft in deze facsimile-uitgave (eerste druk 1875-1885, nu in zevende druk) een uitvoerige vers voor vers bespreking van alle 150 Psalmen, met 'ophelderende aanteekeningen van beroemde godgeleerden', zoals Calvijn, Franz Delitsch, Matthew Henry, Christopher Wordsworth, Savonarola en Samuel Cox. Voor de psalmverklaring geeft Spurgeon informatie over titel of opschrift, onderwerp en verdeling van de Psalm. Zijn uitleg is helder, met strenge aanwijzingen de Heere Jehova te volgen in leer en leven, Hem te loven, want dat is 'het eeuwig zalig werk der godvruchtigen en het is hun genot reeds in dit leven'. Veel uitleg is christocentrisch en dat is met name het geval in Psalm 22, door hem de 'Psalm van het Kruis' genoemd. De uitgave is zeer verzorgd en zal oudere lezers zeker aanspreken.

Ds. Jenno Sijtsma

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel De Psalmen Davids hard
Auteur C.H. Spurgeon
Uitgever De Groot Goudriaan, Kampen
Jaar Verschenen 2004
Taal nl
Pagina's pp. 0
ISBN139789061408703
Onderwerp Asaf (Psalmen van), David (Psalmen van), Ethan (Psalmen), Korach (Psalmen), Mozes (Psalmen), Psalmen (boek), Salomo (Psalmen)

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!