Joods oud en nieuw
drie bloemlezingen
Auteur: I. Vorst

Samenvatting

Joods Oud & Nieuw Drie bloemlezingen In dit boek vind u drie bloemlezingen over de Joodse feestdagencyclus. Deze drie Joodse feesten in het najaar - aan het begin van de herfst - sluiten het jaar af en luiden het nieuwe jaar in. Deze drie feesten - Rosj Hasjana, Jom Kipoer en Soekot tot en met Simchat Tora - vertegenwoordigen elk een ander aspekt: Op Rosj Hasjana (Nieuwjaar) staat het aanvaarden van G'ds Bestaan en heerschappij centraal. Op Jim Kipoer (Grote Verzoendag) - he bewust worden en blijven dat G'd, 'op Zijn manier' belonend en/of bestraffend, reageert op onze levenswijze en de keuzen die we maken. Op Soekot - Loofhuttenfeest - en het daaropvolgende Simchat Tora (Vreugde der Wet) uiten we onze vreugde om G'ds Tora en de vervulling van G'ds geboden, die geen droge plicht, maar een onuitputtelijke bron van inspiratie zijn. Tegelijkertijd is Soekot een feest waarin de bede voor regen en een voorspoedig agradisch jaar centraal staat. Het is daarmee een universeel feest voor de gehele mensheid - Joods en niet-Joods. Opnieuw na VORST ONTDOOIT etc. een lezenswaardige zwart op wit creatie van de bruggenbouwende rabbijn Ies Vorst. Zijn wens - 'moge het lezen van Joods Oud & Nieuw bijdragen aan de verdere groei van het 'Oude' Jodendom, dat na ruim 3300 jaar nog steeds als NIEUW beleefd kan worden'.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Joods oud en nieuw drie bloemlezingen
Auteur I. Vorst
Uitgever Stichting Amphora Books
Jaar Verschenen 2010
Taal nl
Pagina's pp. 140
ISBN139789064460708
Onderwerp Jaar (Nieuw), Loofhuttenfeest, Oud - Nieuw Jaar, Rosh HaSjanah, Verzoendag / Yom Kippur

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!