Naardense Bijbel

Samenvatting

De veelgeprezen Naardense Bijbel nu eindelijk op groot zakformaat (13x18 cm) met het dunste papier. Dit formaat is in zes uitvoeringen beschikbaar. Deze uitvoering heeft een flexibele PU-vivella-omslag.

In een herziene vertaling, nog dichter bij de grondtekst. De beeldende kracht van het originele Hebreeuws en Grieks komt daardoor nog beter naar voren. Hoe dichter bij de bron hoe meer de tekst gaat spreken. Interpreterende woordjes (zo, gerust, nu, beslist, ten slotte, eerst, reeds, al, toch, pas) worden nu zoveel mogelijk weggelaten: versobering en rust. En nog preciezer worden eendere woorden of woordstammen in het origineel nu eender vertaald. Net als in de vorige edities is de tegenwoordige tijd de overwegende werkwoordsvorm en wordt de Godsnaam weergegeven door "de ENE".

De Volkskrant: De Naardense Bijbel is een literaire prestatie van jewelste. Het nodigt uit tot verder lezen én tot nieuwe exegetische avonturen.

Nederlands Dagblad: Wie heel dicht bij de grondtalen wil blijven en als taalliefhebber graag verrassingen tegenkomt, biedt deze uitgave veel stof tot overdenking.

Het Parool: Zijn taal is geïnspireerd, zijn zinnen leven, hij is eigenzinnig, uitzinnig vaak. Het geheel is niet alleen een wonder, maar vooral grote literatuur.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Naardense Bijbel
Auteur Pieter Oussoren
Uitgever Skandalon
Jaar Verschenen 2015
Taal nl
Pagina's pp. 1600
ISBN139789490708931
Onderwerp Amos (boek), Bijbelvertalingen, Colossenzen (brief), Corinthiers (brieven), Daniel (boek), Deuteronomium (boek), Efeziers (brief), Esther (boek), Evangelie naar Johannes, Evangelie naar Lukas, Evangelie naar Markus, Evangelie naar Mattheus, Exodus (boek), Ezechiel (boek), Ezra (boek), Filemon (brief), Filippenzen (brief), Galaten (brief), Genesis (boek), Goferhout, Habakuk (boek), Haggai (boek), Handelingen (boek), Hebreeen (brief), Hooglied (boek), Hosea (boek), Jakobus (brief), Jeremia (boek), Jesaja (boek), Job (boek), Joel (boek), Johannes (brieven), Jona (profeet), Jozua (boek), Judas (brief), Klaagliederen (boek), Koningen (boeken), Kronieken (boeken), Leviticus (boek), Maleachi (boek), Micha (boek), Nahum (boek), Nehemia (boek), Numeri (boek), Obadja (boek), Openbaring (boek), Petrus (brieven), Prediker (boek), Psalmen (boek), Richteren (boek)

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!