AB-vertaling

Algemeen

Waarom een nieuwe vertaling?
Zie hier voor een uitleg.

Wanneer is de vertaling af?
Dat valt op dit moment niet te zeggen. Veel wordt door vrijwilligers in hun vrije tijd gedaan en we hebben allemaal maar een beperkte hoeveelheid tijd tot onze beschikking. Toch proberen we met de middelen die we hebben zo snel mogelijk de hele Bijbel te vertalen.

Wanneer kan ik een gedeelte van een vertaling inzien?
Op het moment dat een Bijbeltekst is vertaald en een eerste controle heeft plaatsgevonden verschijnt deze op de website als aantekening. Als ook het vertaalteam ernaar heeft gekeken, wordt de tekst opgenomen bij de andere vertalingen en grondteksten op de website onder de vertaling AB (=Aantekeningen Bijbel). In de meeste gevallen zal als een compleet hoofdstuk is vertaald dit ook worden gemeld op de weblog.

Vertaaltechnisch

Wordt de tekst gecontroleerd?
Op dit moment zijn er een aantal meelezers, deze controleren of de vertaling overeenkomt met wat in de grondtekst staat en of er in de vertaling schrijffouten staan. Ondanks dit kunnen er fouten in staan en men wordt uitgenodigd om eventuele fouten te melden.

Welke bronteksten worden gebruikt?
Als Hebreeuwse en Aramese grondtekst gebruiken wij de laatste digitale versie van de Westminster Leningrad Codex en de vijfde editie van de Biblia Hebraica Stuttgartensia. Voor de tekst van het Nieuwe Testament gebruiken wij de Nestle-Aland, de 27ste editie of nieuwer, waarbij de verschillen ten opzichte van de Textus Receptus in een andere kleur wordt weergegeven.
Waarom schrijven jullie de Godsnaam als HEER
Betreffende de eigennaam van God JHWH, zullen wij de omschrijving HEER gebruiken. Bij veel christenen en joden ligt de uitspraak van de eigennaam van God zeer gevoelig en we weten niet hoe deze oorspronkelijk werd uitgesproken (voor een uitgebreide onderbouwing zie hier). Andere aanduidingen zullen als volgt worden weergegeven: Elohim “God”, Adonai “Heer”.

Welke richtlijnen hanteren jullie rondom namen van personen en plaatsen?
Omdat we ons met name richten op de Nederlandse lezers is besloten om de namen van personen en plaatsen te gebruiken zoals die zijn vastgelegd in de uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap Bijbelse namen. Lijst van Bijbelse persoons- en plaatsnamen (vijfde druk, 1988). Voor zover dit nog niet is gedaan, zoals in de bestaande aantekeningen, zal deze conversie de komende tijd plaatsvinden.

Sommige stukken lijken erg op andere vertalingen.
Bij het vertalen maken we geen gebruik van andere vertalingen, echter omdat het team al jaren ook andere vertalingen lezen kan het zijn dat soms het woordgebruik van een andere vertaling onbewust is meegenomen. Dit betreft dan vooral woorden als genade, goedertierenheid, ziel welke buiten het Bijbels jargon bijna geen equivalent is.

Overig

Worden de apocriefe boeken vertaald?
Nee, het ligt niet in onze bedoeling om deze te vertalen.

Ik wil een gedrukte uitgave, waar kan ik die bestellen?
Op dit moment zijn nog maar weinig complete Bijbelboeken vertaald, zodra grotere delen beschikbaar zijn zullen we die uitgeven.

Is er een app om de tekst te lezen?
Op dit moment is er nog geen app, wel is de tekst via de website te lezen. De bedoeling is dat bij voldoende belangstelling er een app wordt gemaakt. Wij zullen dit tegen die tijd via de weblog bekend maken.

Copyrights

De vertaling is eigendom van J.P. van de Giessen die de website "Aantekeningen bij de Bijbel" beheert. De tekst is te gebruiken onder de volgende voorwaarden.
Voor niet commerciële doelen, zoals het citeren in blogartikelen, het presenteren via een beamer in kerkdiensten of voor eigen gebruik vrijelijk toegestaan.
Het aanbieden van de vertaling (meer dan 50 Bijbelteksten) via andere media dan de onze in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.
Voor het gebruik van commerciële doelen van de vertaling in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.
Zie hier voor meer informatie over Copyright.

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel