Polygamie

Zie ook: Bijvrouw, Concubine, Harem, Huwelijk, Monogamie,

Polygamie (πολύς G4183 en γάμος G1062) is een echtelijke verbintenis van één mens met meerdere partners.

Inhoud

Bijbel

Polygamie of juister polygynie en bigamie was een algemeen gebruik in het Oude Testament.

Oude Testament

De allereerste melding is de bigamie van Lamech die Ada en Zilla tot vrouw had genomen (Gen. 4:29). Andere gevallen van bigamie zijn Elkana met Hanna en Peninna (1 Sam. 1:2).

Een van de redenen voor polygamie is het leviraatshuwelijk, waarbij iemand trouwt met de vrouw van zijn overleden broer en waarmee hij zorgde dat het familiebezit en zijn nageslacht werd veiliggesteld. Terwijl aan de andere kant dit ook zorgde dat de vrouw, in een tijd van geen sociale voorzieningen, werd beschermd en bestaansrecht had.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament zijn geen verwijzingen naar polygamie.


Terminologie

Polygamie is een samenstelling van de Griekse woorden πολύς G4183 en γάμος G1062.

Polygamie heeft altijd te maken met het huwelijk en wordt vaak onderverdeeld in meerdere huwelijksvormen:

Polygynie of veelwijverij is de situatie als er sprake is van meerdere vrouwen bij één man tegelijkertijd. Het omgekeerde als meerdere mannen tegelijkertijd bij één vrouw zijn wordt polyandrie genoemd.

Bigamie is als er sprake is van twee vrouwen tegelijkertijd bij één man.

Ook als een man meermalen trouwt (bv. na de dood van zijn eerdere vrouw of daarvan is gescheiden) heet dit strikt genomen polygamie.


Argumenten Pro - Contra

Pro

Ten aanzien van David zegt God zelfs: 'Ik heb u gegeven het huis van uw heer en de vrouwen van uw heer in uw schoot' (2 Sam 12:8).

Daar polygamie ook inhoudt dat een man meerdere vrouwen achterelkaar heeft (dus niet perse tegelijkertijd, want dan heet dit polygynie), zijn teksten rondom hertrouwen interessant. Bv. in 1 Corinthiers 7:9 wordt de weduwe toegestaan om te hertrouwen. Ook bij het lossen (Deut. 25:5-7) zien we dit terug.

Contra

 'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn' (Gen. 2:24) Op basis van deze tekst wordt de woorden van Christus als tegenargument gebruikt: Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn; Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. (Mat. 19:4-6)

De voorwaarde voor een oudste dat hij de man is van één vrouw en niet van meer (1 Tim 3:2)


Geschiedenis

In de geschiedenis is met name polygamie bekend via de oosterse harems.


Aangemaakt 25 september 2005, laatst gewijzigd 6 september 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!