Ark (Noach)
κιβωτός G2787 "kist (houten)", תֵּבָה H8392 "Ark van Noach, kistje (van Mozes)",

Zie ook: Beeldbank, Noach, Schip, Schepen,

De ark van Noach was een schip waarmee hij en zijn familie en de landdieren de zondvloed overleefden.

Inhoud

De ark en de zondvloed

Zie ook Zondvloed


Welke dieren in de ark?

 1. Zoogdieren (behalve de zee-zoogdieren, walvissen etc.)
 2. reptielen en amfibieën
 3. vogels

Dus:

 1. geen vissen en geen andere zwemdieren (geen enkel aquarium?)
 2. geen weekdieren, geen schaaldieren/kreeftachtigen.
 3. geen insecten? vlinder-eitjes, libellen, vlooien, luizen?
 4. geen bacteriën; waren inclusief bij de andere meegaande dieren.

Konden alle dieren in de ark?

 1. Hoeveel soorten?
  diersoort heden aantal soorten inmiddels uitgestorven dieren samen basistypen1) bestemd voor de ark
  zoogdieren 4.0002) 400 4.400 220
  reptielen + amfibiën 9.000 900 9.900 330
  vogels 9.000 400 9.400 190
  1) We maken onderscheid tussen soorten en basistypen. Basistypen zijn die soorten waaruit alle andere soorten zich hebben 'ontwikkeld' (denk bv. de hond die afstamt van de wolf; cf. "naar hun aard" Gen. 6:20).
  2)Waarvan 1000 soorten vleermuizen en 1500 soorten knaagdieren.
  1. Hoeveel hokken per soort?
   Laten we voorlopig rekenen met een hok per soort. Er zijn uitzonderingen: bv. bij dwergnijlpaarden 1 hoko per dier. Voor de vogels moeten we misschien een andere schatting maken.
  2. Hoe was de verdeling (ongeveer) in rein en onrein? De reptielen en amfibieeën waren waarschijnlijk allemaal (of voor het grootste gedeelte) onrein. De zoogdieren en de vogels stellen we voorlopig op 50% rein/onrein (in werkelijkheid is volgens berekeningen op basis van Leviticus 10% rein).
  3. Hoe groot moesten die hokken/volieres zijn? Stel dat Noach vijf soorten hokken had gemaakt:
   a. voor de reuzendieren (olifant, mammoet, neushoorn etc.) 6x6x5m = 180 m3
   b. voor dieren als koeien en paarden 4x4x3m = 48 m3
   c. voor de kleinvee-dieren (schapen en geiten) 3x3x2m = 18 m3
   d. voor de kleinere dieren (konijnen, muizen etc.) 2x2x1m = 4 m3
   e. voor de vogels: 2 soorten volieres 5x5x10m = 250 m3
   6x6x5m = 180 m3
   Het vervolgoverzicht wordt dan:
   diersoorten basistypen bestemd voor ark aantal hokken ed. in ark ruimte beslag in ark
   zoogdieren 220 220
   reptielen + amfibieeën 330 330
   Subtotaal 550 400 x 4 m3 = 1.600 m3
   100 x 18 m3 = 1.800 m3
   40 x 48 m3 = 1.920 m3
   10 x 180 m3 = 1.800 m3
   totaal = 7.120 m3 
   vogels 190 190
   Subtotaal 190 20 x 250 m3 = 5,000 m3
   10 x 180 m3 = 1.800 m3
   totaal = 6,800 m3 
   eindtotaal basistypen 740 eindtotaal = 13.920 m3
 2. Hoe groot was de inhoud van de ark? Volgens Genesis 6:15 waren lengte, breedte en hoogte resp. 300, 50 en 30 el. Dat is in meters ca. 150 x 25 x 15 m = 56.250 m3
  Hoogte kan dus b.v. zijn geweest:
  onderste verdieping b.v. 4 meter hoog
  tussenverdieping b.v. 5 meter hoog b.v. 6 meter hoog
  N.B. Ook nog enige ruimte voor gangen en trappen:
  150 x 2 x 15 m3 = 4.500 m3.

  Tussenberekening:

  Aantal hokken 13.920 m3
  gangen en trappen 4.500 m3
  totaal 18.420 m3
   
  Dit is nog geen derde van de 56.250 m3. Deze overige ruimte kan gebruikt worden voor de voedsel voorraad en de familie van Noach. Voorlopige conclusie: Voldoende ruimte.

Bijkomende problematiek en mogelijkheden

Buiten de ark:

4.a zout en zoet water. Geen probleem voor de vissen?

Binnen de ark:

4.b Dinosarussen?
4.c Winterslaap (hibernatie)
4.d Voedselvoorziening (carniviren, herbivoren, insecteneters, etc.)
4.e uitwerpselen
4.f watervoorziening (zoet en zoutwater, vaten en/of pompen)
4.g verlichting aan boord? en airconditioning? (Na ca. 1600 jaar moet er een hoge beschaving, althans in de techniek zijn geweest).


Voedsel

Veel dieren, vooral insecten, vereisen special voedsel. Koalas leven bijv. van verse eucalyptus bladeren, en sommige zijderupsen eten niets anders dan de bladeren van de moerbeiboom. Voor duizenden plant soorten (misschien zelfs de meeste), is er minstens één dier dat slechts dat één soort plant eet. We kunnen ons dan ook afvragen hoe Noach al die planten verzamelde aan boord?
Andere dieren zijn strikte carnivoren, en sommigen van die specialiseren zich ook nog eens op bepaalde soorten voedsel, zoals kleine zoogdieren en insecten. Ook hier geld de vraag hoe bepaalde Noach al die speciale diëten voor deze dieren? Temeer daar veel dieren ook nog eens vers voedsel nodig hebben. Bijvoorbeeld veel slangen eten slechts levend voedsel (of minstens warm en zich bewegend voedsel), terwijl de meeste spinnen de plaats van hun prooi bepalen door de trillingen het veroorzaakt en alleen op die manier eten. Verder vereisen de meeste plantenetende insecten vers bladeren. Het is dan ook een terechte vraag hoe Noach al dit voedsel vers hield, om nog maar te zwijgen over de vraag of er extra dieren waren meegenomen om als voedsel te dienen.
Vroeger, voor de uitvinding van het inblikken en koeling, was de conservering van voedsel een belangrijke zorg op de lange zeereizen. De grote hoeveelheden voedsel aan boord zijn een ideale omgeving voor allerlei ongedierte (welke allemaal aan boord waren), dit en de grote vochtigheid die op ieder schip aanwezig is, en dus ook op de ark, zijn een ideale basis voor het uitbreken van allerlei ziekten en pestilentiën zijn.
Natuurlijk kan men beargumenteren, dat veel insecten als een cocon zijn meegenomen, terwijl veel grotere dieren een soort winterslaap hielden, maar dit lost niet alle problemen op. Andere geleerden gaan ervan uit dat de technische kennis toen op een hoog pijl stond en dat om die reden er oplossingen moeten zijn geweest voor de conservatie van het voedsel. Echter dit is allemaal niet bewezen en is puur speculatie.


Waar is de ark gebleven?

Zie ook: Ararat gebergte


Onderzoek en expedities

Een van de eersten die melding maakt van de ark in zijn reisverslag is Marco Polo "Ik moet ook vertellen dat in dit Groot-Armenië de ark van Noach staat op een hoge berg aan de zuidoostelijke grens met het koninkrijk Mawşil..." (A. Haakman, § 21).

Stenen die in de buurt van de Ararat zijn gevonden en door sommigen als "ankers" van de ark worden omschreven, zijn in werkelijkheid van later datum en hebben te maken met dat vikingen daar later zijn geweest (G. Vahanyan, p. 52-73).

Expedities

In de afgelopen eeuwen zijn er meerdere expedities geweest die probeerden de Ark te vinden.

1943 – Ed Davis beweert dat hij restanten van de ark heeft gezien (NoahsArkSearch, Ed Davis, Ararat adventure and Ark sighting).

In de jaren 80 ondernam voormalig astronaut James Irwin twee expedities, werd eenmaal gevangen gevangengenomen, maar vond geen bewijs voor de ark (James Irwin, van Arlington National Cemetery)

1984 – Ron Wyatt beweerde de Ark van Noach bij de berg Ararat in Turkije te hebben gevonden.

In juni 2006 ondernam Bob Cornuke van het Bible Archeology Search and Exploration Institute (BASE Institute) en expeditie op dezelfde plek als Ed Davis. Zij beweerden dat ze diverse restanten hadden gevonden, hoewel achteraf ze het ontkenden omdat ze in 2017 een expeditie in Iran hadden (BASE, Noah's Ark).

Van 2007-2010 was er een expeditie van Noah's Ark Ministries International (NAMI). Yeung Wing-cheung van Noah’s Ark Ministries International beweert dat hij met een team van Chinese en Turkse evangelische onderzoekers de ark heeft gevonden (Scientias, 26 april 2010) en in 2010 werden diverse video's van hun vondsten door hen gepubliceerd. Ook Gerrit Aalten zou in dit team aanwezig zijn geweest (ArkInsight; AbdB, 19 november 2011). Een van de voormalige leden, Randall Price, noemde het een hoax (AolNews, Ex-Colleague: Expedition Faked Noah's Ark Find; AbdB, 28 april 2010).

11 aug. 2011 – playmate Donna d’Errico heeft besloten dat ze de Ark van Noach wil gaan zoeken (The Guardian, 11-8-2011; Mainzer Beobachter, 12-8-2011).

2011 – Daniel McGivern claimt dat hij de ark heeft gevonden (Trouw, 15 december 2011)


Aangemaakt 25 februari 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!