Kajafas
Καϊάφας G2533 "Kajafas",

Zie ook: Hogepriester, Personen, Namen,

Kajafas (Grieks Καϊάφας G2533) was de schoonzoon van de hogepriester Annas (Joh. 18:13) en behoorde naar alle waarschijnlijkheid tot de partij van de Sadduceeërs. Zijn volledige naam was Jozef Kajafas.

Inhoud

Bijbel

Kajafas wordt een eerste keer genoemd als Johannes de Doper met zijn roeping begint (Luk. 3:2). Is vooral bekend vanwege zijn botsingen met Jezus (Joh. 11:49) en later in zijn rol rondom de gevangenneming en proces tegen Jezus (Mat. 26:3, 57; Johannes 18:13-14, 24, 28). Een laatste keer wordt hij genoemd als Petrus voor hem en andere hogepriesters wordt geleid omdat ze willen weten waarom Petrus predikte over de opstanding van Jezus (Hand. 4:6).

Kajafas was hogepriester van 18 n.C., tot hij in 36 n.C. als hogepriester door de Romeinen werd afgezet en werd opgevolgd door Jonatan, de zoon van Ananus. Dat hij 18 jaar lang het ambt van hogepriester bekleedde is bijzonder omdat de verschillende hogepriesters elkaar in de eerste eeuw in snel tempo afwisselden. Zo waren er alleen al in de periode van 4 v.C. tot 67 n.C. 28 verschillende hogepriesters geweest (Josephus, Antiquitates, XX x,5). Dit kwam omdat de Romeinse stadhouders al naar gelang de politieke omstandigheden hogepriesters aanstelden dan wel afzetten. We kunnen dus, gezien zijn lange periode, aannemen dat Kajafas, zoals trouwens de meeste Sadduceeërs, op de hand van de Romeinen was en volgens de opinie van de Romeinen een politiek rust brengende factor was.


Ossuarium Kajafas

In november 1990 vonden arbeiders een sierlijk kalkstenen ossuarium bij het bestraten van een weg ten zuiden van de wijk Abu Tor in Jeruzalem. Dit ossuarium is authentiek en bevat menselijke resten. Een tweetal Aramese inscripties op het ossuarium verwijzen naar Jozef zoon van Kajafas: op de lange zijde is de inscriptie "Yehosef bar Qayafa" en op de smalle zijde "Qafa" (The Caiaphas Ossuary (1st Century CE): View and Inscription. University of Minnesota). Op grond hiervan worden de in het ossuarium aanwezige beenderen geacht toe te behoren aan de hogepriester Kajafas.

Sinds de oorspronkelijke ontdekking is deze identificatie door sommige geleerden betwist op verschillende gronden, waaronder de spelling van de inscriptie, het ontbreken van enige vermelding van de status van Kajafas als hogepriester, de soberheid van het graf (hoewel het ossuarium zelf zo sierlijk is als verwacht zou mogen worden van iemand van zijn rang en familie), en andere redenen (Wikipedia, Caiaphas ossuary).


Aangemaakt 23 april 2006, laatst bijgewerkt 7 augustus 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!