Aardbeving
σεισμός G4578 "storm, aardbeving, beven", רַעַשׁ H7494 "rushing, fierceness, confused noise, aardbeving,",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Natuurrampen,

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst.

Inhoud

Bijbel

Aardbeving ten tijd van Uzzia

Een bekende aardbeving is die in de dagen van Uzzia, koning van Juda (Amos 1:1; Zach. 14:5). Volgens Fl. Josephus (Oudheden IX, 10, 4) had deze aardbeving plaats toen Uzzia de tempel ontheiligde (2 Kron 26:16-20), als dat zo is kan dat in het jaar 749 v.C. zijn geweest.

Veroorzaakt door engelen

Als een engel van de Heer uit de hemel nederdaalt, kan dat een aardbeving veroorzaken (Mat. 28:2).


Oorzaak aardbevingen

Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. Aardbevingen worden veroorzaakt als er ergens in de aardkorst plotseling veel energie vrijkomt. De energie plant zich als een golfbeweging vanuit het centrum naar de omgeving voort. Het denkbeeldige punt waar de beving ontstaat, het zwaartepunt van de energiedichtheid, heet het hypocentrum; het punt aan het aardoppervlak daar loodrecht boven wordt het epicentrum genoemd. Aardbevingen worden meestal veroorzaakt door de langzame beweging van aardschollen, de platentektoniek. De druk tussen twee op elkaar bewegende schollen neemt langzaam toe. Op een gegeven moment worden de krachten op de schollen te groot en breken er stukken af. Dit veroorzaakt een beving. Naschokken zijn kleinere bevingen die binnen enkele uren na de eerste beving voelbaar zijn. In dat geval zijn er kleinere stukken van de schollen afgebroken omdat de eerste beving de druk nog onvoldoende had weten te verminderen.

De meeste aardbevingen komen voor in de aardkorst tot op een diepte van ongeveer 30 kilometer. Er komen echter ook bevingen voor op dieptes tot ongeveer 670 kilometer. De meeste aardbevingen komen voor rondom de Grote Oceaan, in het Middellandse Zeegebied en verder oostwaarts in de Himalaya en Indonesië. Ook midden in de oceanen komen wel bevingen voor. Aardbevingen die ontstaan onder de zeespiegel worden wel zeebevingen genoemd; een vloedgolf of tsunami kan dan het gevolg zijn.


Historische aardbevingen

Hieronder een aantal bekende aardbevingen welke in het Middellandse Zee gebied en de Levant hebben plaatsgevonden.

Datum Locatie Magnitude Opmerkingen
749 v.C. Israël - Genoemd door Amos (Amos 1:1; Zach. 14:5)
464 v.C. Sparta, Griekenland 7,2 Een van de factoren die leidde tot de Peloponnesische Oorlog
226 v.C. Rhodes, Griekenland - Vernietigde de Colossos en de stad Kameiros
92 v.C. Kust Israël - Tsunami's bij de kust van Israël  (A. Raban, p. 23)
31 v.C. Jordaanvallei 7 Volgens Josephus waren er 30.000 doden (Fl. Josephus, Jewish Wars, i.19)
17 n.C. Lydia, Klein-Azië - Bij nacht. Vernietigde minstens 12 steden, waaronder Filadelfía
62 n.C. Laodicea - Uit Opb. 3:14-16 blijkt dat Openbaring voor deze aardbeving is geschreven.

Hedendaagse aardbevingen

Hieronder een overzicht van de laatste 30 aardbevingen in de omgeving van Israël


Embedded op basis van Fair Use van The Geological Survey of Israel.

Aangemaakt 3 maart 2005, laatst gewijzigd 9 september 2022


Koop nu