Hogepriester
ἀρχιερατικός G748 "hogepriesterlijk", ἀρχιερεύς G749 "hogepriester", גָּדוֹל H1419 "groot, stem met luide(r) stem, hogepriester, grootst, stem met luider, groter", כֹּהֵן H3548 "hoofdpriester, priesterdochter, hogepriester, priester, overste",

Zie ook: Beeldbank, Hogepriester (borstplaat), Hogepriester (kleding), Hogepriester Samaritanen, Priester, Priesterdienst Tempel,

Hogepriester (Hebreeuws כֹּהֵ֣ן הַגָּדֹ֔ל), de leider van de priesters die in de tabernakel of tempel dienst deden.

Inhoud

Lijst hogepriesters

Exodus tot Salomo

Aaron gedurende de Exodus uit Egypte
Eleazar zoon van Aaron
Phinehas zoon van Eleazar
Abishua zoon van Phineas
Bukki zoon van Abishua
Uzzi zoon van Bukki 1 Kron 6:3-5
Eli
Ahitub 1 Kron 9: 11
Ahijah 1 Sam 14:3
Ahimelech 1 Sam 21: 1
Abiathar 1 Kon 2:2-4

Salomo tot Babylonische ballingschap

Zadok 1 Kon 2:35
Ahimaaz 2 Sam 15:36
Azariah 1 Kon 4:2
Joran Fl. Jos.
Jehoiarib 1 Kron 9:10
Axiomar Fl. Jos.
Jehoiada 2 Kon 11:4
Phideas Fl. Jos
Sudeas Fl. Jos.
Azariah 2 Kron 26:17
Jotham Fl. Jos.
Uria 2 Kon 16:10
Azariah 2 Kron 31:10
Odess Fl. Jos.; =Hoshaiah
630 v.C. Shallum 1 Kron 6:12
622 v.C. Hilkia 2 Kon. 22:4
Azariah 1 Kron 6:13
Seriah 2 Kon 15:18
Jehozadak (?) 1 Kron 6:14

Ballingschap tot Herodes

515-490 v.C. Joshua Hag 1:1
490-470 v.C. Jojakim Neh,. 12:10
470-433 v.C. Eliashib Neh 3:1
433-410 v.C. Jojada Neh,. 12:10, 22
410-371 v.C. Johanan Neh 12:22
371-320 v.C. Jaddua Neh 12:22
320-280 v.C. Onias
280-260 v.C. Simon zoon van Onias
260-245 v.C. Eleazar zoon van Onias
245-240 v.C. Manasseh zoon van Jaddua
240-218 v.C. Onias zoon van Simon
218-185 v.C. Simon zoon van Onias
185-175 v.C. Onias zoon van Simon; vermoord (in 170 v.C.?)
175-172 v.C. Jason zoon van Simon
172-162 v.C. Menelaus = Onias
162-159 v.C. Alcimus
... onbekend wie toen hogepriester was
153-143 v.C. Jonathan Apphus
142-134 v.C. Simeon Tassi broer van Jonathan Apphus
134-104 v.C. John Hyrcanus I zoon van Simeon Tassi
104-103 v.C. Aristobulus zoon van John Hyrcanus
103- 76 v.C. Alexander Jannaeus zoon van John Hyrcanus
76- 66 v.C. John Hyrcanus II zoon van Alexander Jannaeus
66- 63 v.C. Aristobulus zoon van Alexander Jannaeus
63- 40 v.C. John Hyrcanus II hersteld
40- 37 v.C. Antigonus zoon van Aristobulus

Herodes tot vernietiging tempel

37-36 v.C. Ananelus
36 v.C. Aristobulus III Fl. Jos, Oorlogen, xv 3
36-30 v.C. Ananelus hersteld; Fl. Jos, Oorlogen, xv. 3
30-23 v.C. Joshua ben Fabus Fl. Jos, Oorlogen, xv. 9
23-4 v.C. Simon ben Boethus Fl. Jos, Oorlogen, xv.9; xvii. 4
Mattathias zoon van Theophilus; Fl. Jos, Oorlogen, xvii. 6.4
Joseph zoon van Ellem, 1 dag; Fl. Jos, Oorlogen, xvii. 6.4
4 v.C. Joazar ben Boethus Fl. Jos, Oorlogen, xvii. 6.4
4-3 v.C. Eleazar ben Boethus Fl. Jos, Oorlogen, xvii. 13.1
3 v.C.- 6 Joshua ben Sie Fl. Jos, Oorlogen, xvii. 13.1
Joazar ben Boethus hersteld; Fl. Jos, Oorlogen, xviii. 1.1; 2.1

De dynastie van het huis van Annanus (6-43)

6-15 Ananus ben Seth Luk. 3:2; Fl. Jos, Oorlogen,xviii. 2.2
15-16 Ishmael ben Fabus Fl. Jos, Oorlogen, xviii. 2.2
16-17 Eleazar ben Ananus Fl. Jos, Oorlogen, xviii. 2.2
17-18 Simon ben Camithus Fl. Jos, Oorlogen, xviii. 2.2
18-36 Joseph Kajafas Mat. 26:3, 57; Fl. Jos, Oorlogen, xviii. 2.2; 4.3
36-37 Jonathan ben Ananus Fl. Jos, Oorlogen, xviii. 4.3; "B. J." ii. 12.5-6; 13.3
37-41 Theophilus ben Ananus Fl. Jos, Oorlogen, xviii. 5.3
41-43 Simon Cantatheras ben Boethus Fl. Jos, Oorlogen, xix. 6.2
43 Matthias ben Ananus Fl. Jos, Oorlogen, xix. 6.4
43-44 Elioneus zoon van Cantatheras; Fl. Jos, Oorlogen, xix. 8.1
Joseph zoon van Cainus; Fl. Jos, Oorlogen, xx. 1.3
44 Jonathan ben Ananus hersteld;
44-46 Josephus ben Camydus
46-52 Ananias ben Nebedeus Fl. Jos, Oorlogen, xx. 5.2
52-56 Jonathan Fl. Jos, Oorlogen, xx. 8. 5
56-62 Ishmael ben Fabus hersteld?; Fl. Jos, Oorlogen, xx. 8. 8, 11
62-63 Joseph Cabi ben Simon Fl. Jos, Oorlogen, xx. 8.11
63 Ananus ben Ananus Fl. Jos, Oorlogen, xx. 9.1
63 Joshua ben Damneus Fl. Jos, Oorlogen, xx. 9.1
63-64 Joshua ben Gamaliel Fl. Jos, Oorlogen, xx. 9.4, 7
65-66 Mattathias ben Theophilus Fl. Jos, Oorlogen, xx. 9.7
67-70 Phannias ben Samuel tijdens 1ste oorlog Romeinen/Joden; Fl. Jos, Oorlogen, xx. 10.1

Aangemaakt 4 juli 2006, laatst gewijzigd 20 december 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!