Moloch
Μολόχ G3434 "Molech", מֹלֶךְ H4432 "Molech",

Zie ook: Afgoden,

Moloch (Hebreeuws מֹלֶךְ H4432, Grieks Μολόχ G3434), een Ammonitische afgod waar kinderen aan werd geofferd.

Inhoud

Bijbel

De god Moloch werd in de Kanaänitische wereld waarschijnlijk geïdentificeerd met Malik. De verering van deze god was wijdverbreid in de Mesopotamische wereld en was daar verbonden met de aarde en de dodencultus.

In de Bijbel komen we verschillende keren deze afgod tegen. Moloch was één van de namen van de afgod van de Ammonieten (1 Kon. 11:7). In andere passages zien we dat de aanbidding van Moloch een onderdeel was in de rituelen aan Baäl (Jer. 32:35) en dat in dit kader kinderen als offer werden verbrand. Werd in de tien geboden er al op gewezen dat het verboden was om andere afgoden te dienen, betreffende deze afgod wordt nog eens de nadruk erop gelegd dat het verboden was om deze te dienen (Lev. 18:21; Deut. 18:10) en een ieder dit dit niet navolgde moest de doodstraf krijgen (Lev. 20:2). Desniettemin lezen we dat koning Salomo deze afgod, ook wel Milcom genoemd, navolgde (1 Kon. 11:5, 33). Via deze god werden ook kinderen gewijd aan hun voorouders. Deze wijding kan zowel inhouden dat ze in leven bleven en in dienst van de godheid stonden, maar misschien ook dat ze voor het aangezicht van deze god werden verbrand. Deze laatste opvatting, dat kinderen voor Moloch werden verbrand, staat momenteel ter discussie.

Wordt eenmaal in het Nieuwe Testament genoemd (Hand. 7:43).


Overig

Tegenwoordig wordt het woord Moloch vaak gebruikt als “iets waaraan alles ten offer gebracht moet worden” en dan vaak in de betekenis van een steeds groter wordende organisatie die de kleintjes opslokt.


Aangemaakt 22 juni 2006, laatst gewijzigd 15 januari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!