Grieks
Ἑλληνιστί G1676 "Grieks", יְוָנִי H3125 "Grieks, Jonisch",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Griekenland, Talen,

Het Grieks (Hebreeuws יְוָנִי H3125, Grieks Ἑλληνιστί G1676) is een talenfamilie van de Indo-Europese talen.

Inhoud

Griekse talen


Koinè-Grieks

De taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven en was een van de voertalen die vanaf de hellenistische periode (4de eeuw v.C.) tot de ondergang van het Romeinse Rijk (4de eeuw n.C.) werd gesproken in met name het oostelijke deel van het Romeinse Rijk. Het is een dialect van het Attisch.

Binnen het Bijbelse Koinè-Grieks zijn enige aanwijzingen te vinden waaruit blijkt dat het als een tweede taal werd gesproken. Zo zien we typische Semitische zinsconstructies als "Hij sprak, zeggende...", of bij begroetingen "vrede" (het Hebreeuwse shalom). Daarnaast is er een duidelijke tendens tot het vermijden van de meer ingewikkelde grammaticale vormen en constructies, met name in de geschriften van Johannes. In vergelijking met andere bekende auteurs als Polybius, Dio Cassius, Plutarchus en Lucianus van Samosate die zich ook van deze taal bedienden (A. F. Christidis, pp. 342–345), kunnen we stellen dat het Bijbelse Koinè-Grieks over het algemeen zeer correct Grieks is.

Uit onderzoek is gebleken dat in de regio Galilea frequent Grieks werd gesproken, niet alleen door de elite maar ook door de gewone man (S.D. Charlesworth, "The Use of Greek in Early Roman Galilee: The Inscriptional Evidence Re-examined" in Journal for the Study of the New Testament. 2016;38(3) p. 356-395; M. Chancey, (2005). "The use of Greek in Jesus' Galilee. In Greco-Roman Culture and the Galilee of Jesus" in Society for New Testament Studies Monograph Series, p. 122-165).


Alfabet

Hieronder een lijst met de Griekse letters in vergelijking met een aantal symbolen uit andere verwante schriftstelsels.

LetterNaamGetalswaarde Hebreeuws2Transliteratie
Α α Alfa 1 א Alef A
Β β Bèta 2 ב Beet B
Γ γ Gamma 3 ג Gimel G
Δ δ Delta 4 ד Dalet D
Ε ε Epsilon 5 ה Hee E of Ee
Ϝ ϝ1 Wau of
Digamma
6 ו Waw W
Ζ ζ Zèta 7 ז Zajien Dz of Zd
Η η Èta 8 ח Chet E
Θ θ Thèta 9 ט Tet Th
Ι ι Iota 10 י Jod I, J
Κ κ Kappa 20 ך כ Kaf K
Λ λ Lambda 30 ל Lamed L
Μ μ Mu 40 ם מ Mem M
Ν ν Nu 50 ן נ Noen N
Ξ ξ Ksi 60 ס Samech5 X (Uitspraak 'ks')
Ο ο Omikron5 70 ע Ajien O
Π π Pi 80 ף פ Pee P
Ϻ ϻ1 San ץ צ Tsaddie S
Ϙ ϙ1 Qoppa 90 ק Koef Q
Ρ ρ Rho 100 ר Reesj R
Σ σ, ς3 Sigma 200 ש Sjien S
Τ τ Tau 300 ת Tav T
Υ υ Ypsilon 400     U, Y
Φ φ Phi 500     F, Ph
Χ χ Chi 600 Ch
Ψ ψ Psi 700 Ps
Ω ω Omega6 800 Oo
Ϡ ϡ1 Sampi 900 ץ צ Tsaddie Ts
  1. Deze letters zijn al sinds de klassieke tijden uit het Grieks verdwenen
  2. De Hebreeuwse letters hebben niet allemaal dezelfde uitspraak. Zo zijn de hier opgenomen Hebreeuwse letters geen klinkers, en zijn de Aleph en Ayin letters zonder voorgeschreven klank.
  3. Dit is de vorm die de letter aanneemt aan het einde van een woord. De hoofdletter wordt overal als Σ geschreven. σ is het Griekse cijfer voor 200 en voor 200.000. ς' is onder andere het Griekse cijfer voor 6 en voor 6.000
  4. De moderne vorm van de sameg lijkt eerder op een (spiegelbeeldige) sigma dan een xi, maar voor oudere vormen van de letter is dat niet het geval.
  5. Omicron = kleine o Ezelsbruggetje: Micro O
  6. Omega = grote o Ezelsbruggetje: Mega O

Al in de 4de eeuw v.C. zien we (sporadisch) de eerste accent- en leestekens. Het was Aristophanes van Byzantium (ca. 257-180 v.C.) die hierin taalkundig systematiseerde en waarna het steeds meer werd gebruikt. In de Byzantijnse periode waren de accent- en leestekens een vast onderdeel geworden van het Grieks.


Aangemaakt 6 februari 2006, laatst bijgewerkt 30 september 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!