Herodes (de Grote)
Ἡρώδης G2264 "Herodes",

Zie ook: Beeldbank, Herodes Dynastie,

Inhoud

Herodes leven

Herodes dood

Herodes stierf in 4 v.C. in zijn winterpaleis bij Jericho (Flavius Josephus, Oudheden, 17.173-191; Perowne, Stewart H. (2013). "Herod". Encyclopædia Britannica). Op zijn uitdrukkelijke wens werd hij echter begraven in Herodion, een van Herodes' paleizencomplexen. Volgens Flavius Josephus was het een begrafenis met veel pracht en praal (Flavius Josephus, Oudheden, 17.199).

Bewijs voor de datum 4 v.C. wordt geleverd door het feit dat datering van de heerschappij van de zonen van Herodes, onder wie zijn koninkrijk was verdeeld, vanaf 4 v.C. daadwerkelijk begon (Fl. Josephus, Oorlogen, 1.631–632; Barnes, Timothy David. "The Date of Herod's Death," Journal of Theological Studies ns 19 (1968), 204–219; Bernegger, P. M. "Affirmation of Herod's Death in 4 B.C.", Journal of Theological Studies ns 34 (1983), 526–531) en Archelaüs blijkbaar ook uitgeoefend koninklijk gezag had tijdens Herodes' leven (Fl. Josephus, Oorlogen, 2.26).  Josephus verklaart dat de dood van de Tetrarch Philip plaatsvond na een 37-jarige regering, in het 20ste jaar van Tiberius (34 n.C.) (Hoehner, Harold. Herod Antipas, (Zondervan, 1980) p.251).

Josephus vertelt ons dat Herodes stierf na een maansverduistering (Fl. Josephus, Oudheden, 17.6.4). Hij geeft een overzicht van de gebeurtenissen tussen deze eclips en zijn dood, en tussen zijn dood en Pesach. Een gedeeltelijke maansverduistering (Lunar eclipse of March 13, 4 BC) was zichtbaar op 13 maart, 4 v.C. in Judea (Steinmann, Andrew. "When Did Herod the Great Reign?", Novum Testamentum, Volume 51, Number 1, 2009, pp. 1–29), ongeveer 29 dagen voor Pesach, en deze verduistering wordt meestal geïdentificeerd met die door Josephus wordt genoemd (Bernegger, P. M. "Affirmation of Herod's Death in 4 B.C.", Journal of Theological Studies ns 34 (1983), 526–531). Er waren echter drie andere, totale verduisteringen rond deze tijd, en er zijn voorstanders van beide in 5 v.C. (Barnes, Timothy David. "The Date of Herod's Death," Journal of Theological Studies ns 19 (1968), 204–219) -met twee totaal verduisteringen (Filmer, W. E. "Chronology of the Reign of Herod the Great", Journal of Theological Studies ns 17 (1966), 283–298.; NASA lunar eclipse catalog Lunar Eclipses: -0099 to 0000 (100 BCE to 1 BCE)), en 1 v.C. (Steinmann, Andrew. "When Did Herod the Great Reign?", Novum Testamentum, Volume 51, Number 1, 2009, pp. 1–29). Sommige conservatieve geleerden ondersteunen echter nog steeds de traditionele datum van 1 v.C. (Filmer, W. E. "Chronology of the Reign of Herod the Great", Journal of Theological Studies ns 17 (1966), 283–298.; Edwards, Ormond. "Herodian Chronology", Palestine Exploration Quarterly 114 (1982) 29–42; Keresztes, Paul. Imperial Rome and the Christians: From Herod the Great to About 200 AD (Lanham, Maryland: University Press of America, 1989), pp.1–43; Vardaman, Jerry; Yamauchi, Edwin M., eds. (1989). "The Nativity and Herod's Death". Chronos, Kairos, Christos: Nativity and Chronological Studies Presented to Jack Finegan (Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns): 85–92; Finegan, Jack. Handbook of Biblical Chronology, Rev. ed. (Peabody, MA: Hendrickson, 1998) 300, §516).

Vrouwen van Herodes

Herodes sloot tien huwelijken in zijn leven, allemaal wegens politieke doeleinden. Alle huwelijken waren waarschijnlijk ongelukkig. Zijn vrouwen waren:

 1. Doris, van een onbekende familie in Jeruzalem: getrouwd 47 v.C., gingen uit elkaar 37; kwam weer terug in 14, gingen uit elkaar 7/6.
  • Zij was de moeder van Antipater, die werd geëxecuteerd in 4.
 2. De Hasmonaean prinses Mariamme I: getrouwd ~37, geëxecuteerd in 29/28. Volgens Flavius Josephus, Herodes was hartstochtelijk toegewijd aan deze vrouw, maar zij haatte hem grondig.
  • Vijf kinderen: Alexander, Aristobulus, een naamloze zoon, Salampsio en Cyprus.
 3. Een onbekende nicht: getrouwd 37. Geen kinderen.
 4. Een onbekende nicht: getrouwd ~34/33. Geen kinderen.
 5. De dochter van een priester uit Jeruzalem genaamd, Mariamme II: getrouwd 29/28, gescheiden 7/6.
  • Ze hadden een zoon genaamd Herodes.
 6. Een Samaritaanse vrouw genaamd Malthace: getrouwd 28, stierf 5/4.
  • Hun kinderen waren Antipas, Archelaus en Olympias.
 7. Een vrouw uit Jeruzalem genaamd Cleopatra: getrouwd 28.
  • Ze hadden twee zonen genaamd, Herod en Philip.
 8. Pallas: getrouwd 16.
  • Ze hadden een zoon genaamd Phasael.
 9. Phaedra: getrouwd 16.
  • Ze hadden een dochter genaamd Roxane.
 10. Elpis: getrouwd 16.
  • Ze hadden een dochter genaamd Salome.

Rijk Herodes de Grote

Herodes heerste over Judea, Samaria, de kuststrook en de Golan tot richting Damascus.


Chronologie Leven Herodes de Grote

 

 
Datum Gebeurtenis Bron
-47 Gouverneur van Coele-Syri? Jos. Antiq. xiv.9.2-5 & 158-184; War I.10.5-9 & 204-215; BT Kiddushin 43a
-47 Caecilius Bassus, vermoord Sextus Caesar en wordt leider van Syri?. Her. zend troepen tegen Bassus Dio Cassius xlvii.26.7-27. 2; Livy 114; Jos.Antiq xiv.11.1 & 268; War I.10.10 & 216
14 maart -44 Julius Caesar vermoord door Brutus  
-43 Malichus probeert Her. te vergiftigen. Her. vermoord Malichus. Jos.Antiq.xiv.11.3-6 & 277-293; War I.11.2-8 & 220-235
-42 Her. verslaat Antigonus en Ptolemy (prins der Itureans); warm onthaal door Hyrcanus Jos.Antiq.xiv.12.1 & 297-299; War I.12.2-3 & 238-240
-42 Aanklacht tegen Her. & Phasael (gouverneur van Jerusalem) Jos. Antiq. xiv.12-2-6 & 301-323; War I.12.4-6 & 242-245; Plutarch Antony xxiv; Dio Cassius xlviii. 24; Appian Civil Wars v.4
herfst -41 Antony vertrokken naar Antiochi?. 2de aanklacht Joodse leiders tegen Her. & Phasael. Wordt door Hyrcanus ten gunste van Her. & Phas. beslist. Antony stelt ze aan als tetrarchs van Judea Jos. War I.12.5 & 243, 244; Antiq. xuv.13.1 & 324-326
-40 Parthians verschijnen in Syri?. Pacorus (Parthian prins) plaatst Antigous op de troon i.p.v. Hyrcanus. Jeruzalem veroverd. Jos. War. I.13.2 & 250-252 ; cf. 12.3 & 240; Antiq. xiv.13.3 & 335
zomer -37 Her. trouwt met Mariamne en vertrekt naar Jeruzalem. Antigonus wordt gevangene van Sossius Jos. Antiq. xiv.16.2 & 470-480; War I.18.2 & 349-352; Tac. Hist. v.9; Dio Cassius xlix.22
-37 Her. voorkomt dat de tempel wordt geplundert door te garanderen aan Sossius dat iedere soldaat een gift kreeg. Antigonus wordt door een bijl uit de weg geruimd Jos. Antiq. xiv.16.4 & 489, 490; War I.18.3 & 357; Plutarch Antony xxxvi; cf. Dio Cassius xlix.22
-37 Her. wordt koning de facto  

Koop nu