Tweeling
תָּאוֹם H8380 "tweeling", תָּאַם H8382 "tweeling, coupled, bear twin, coupled together",

In de Bijbel wordt verschillende keren melding gemaakt van tweelingen.

Inhoud

Oude Testament

De bekendste tweeling in het Oude Testament zijn Ezau en Jakob (Gen. 25:22ev.), anderen zijn Perez en Zerah (Gen. 38:27ev.)

Inhoud

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komen we Thomas tegen wat tweeling betekent. Daarnaast is er in Handelingen 28:11 sprake van een schip welke naar de Dioskuren (Castor & Pollux) is vernoemd.

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!