Romeinse Rijk
Ῥωμαῖος G4514 "Romein",

Zie ook: Beeldbank, Byzantijnse Rijk, Militairen (Romeinse), Rome, Romeinse keizers, Romeinse wetgeving,

Het Romeinse Rijk (Latijn Imperium Romanum) was van oorsprong een stadstaat, Rome, op het Italisch schiereiland die zich vanaf de 6de eeuw v.C. begon uit te breiden en uitgroeide tot een rijk dat op zijn hoogtepunt alle landen rond de Middellandse Zee en in het noorden tot en met Nederland omvatte.

Inhoud

Bijbel

Ten tijde van de Nieuwtestamentische periode waren de meeste landen welke in het Nieuwe Testament worden genoemd onderhorig aan de Romeinen. De volgende keizers worden genoemd in de Bijbel: Augustus (27 v.C. - 14 n.C.), Tiberius (14-37), Claudius (41-54) en Nero (54-68).

Het was Paulus die uiteindelijk, nadat hij zich op de keizer had beroepen, naar Rome ging en ook een brief aan de Romeinen had geschreven.


Romeinse Rijk


Nederland

De Romeinen zijn tot in de Ermelose heide gekomen, zoals blijkt uit verschillende opgravingen in het daar aanwezige marskamp. Ter herinnering hieraan is een standbeeld en een plaquette geplaatst. Zie ook een satellietfoto van de omgeving, waar duidelijk nog de contouren van het kamp te zien zijn.


Aangemaakt 15 april 2007, laatst gewijzigd 21 december 2018


Koop nu