Jojachin (koning v. Juda)
יְהוֹיָכִין H3078 "Jojachin", יְכׇנְיָה H3204 "Jechonia, Jechonja", כׇּנְיָהוּ H3659 "Chonia , Konjahu",

Zie ook: Beeldbank, Juda (koninkrijk), koningen van Juda,

Jojachin (Hebreeuws יְהוֹיָכִין H3078), ook wel Jechonia (Hebreeuws יְכׇנְיָה H3204) of Chonia (Hebreeuws כׇּנְיָהוּ H3659) genoemd, was een van de laatste koningen van Juda, zoon van Jojakim en Nehusta. Zijn korte regeerperiode van drie maanden wordt tegenwoordig gedateerd op 598 v. C..

Inhoud

Bijbel

Leeftijd bij aanvang van regeren

In 2 Koningen 24:8 staat "Jojachin was achttien jaren oud", terwijl in 2 Kronieken 36:9 wordt aangegeven dat hij "acht jaren" oud was. Volgens de Lucianusrecensie van de Septuagint en de Peshitta, wordt ook in het boek 2 Kronieken de leeftijd van 18 jaar genoemd. De genoemde 8 jaar is dan ook zeer waarschijnlijk een overschrijffout. Volgens een kanttekening bij de Statenvertaling slaat deze 8 jaar op de leeftijd dat hij co-regent onder zijn vader werd, en de 18 jaar op de leeftijd dat hij werkelijk koning werd. Dit is echter onwaarschijnlijk daar uit Babylonische kleitabletten vijf van de zeven zonen (1 Kron. 3:17) worden vermeld (ANET3 308). Hij moet dus al wat ouder zijn geweest.

Lengte regeringsperiode

In 2 Koningen 24:8 wordt gesteld dat Jojachin drie maanden regeerde, terwijl in 2 Kronieken 36:9 wordt gesteld dat hij drie maanden en tien dagen regeerde. Volgens sommige geleerden kan dit verschil van 10 dagen worden verklaard door een overschrijf fout. Dit komt, omdat ten tijde dat Kronieken en Koningen werd geschreven, eenheden van 10 door middel van een horizontale streep met een haakje werd aangegeven. De fout ontstaat als dit haakje niet goed zichtbaar of corrupt zou zijn en "vergeten" wordt bij het kopiëren. Deze theorie is onlogisch daar het hier om twee verschillende soorten tijdseenheden gaat, maanden en dagen. Logischer is om te veronderstellen dat de schrijver van Koningen de regeringsperiode heeft afgerond op 3 maanden, terwijl de schrijver van Kronieken nauwkeuriger was door daar ook nog eens de 10 dagen bij te zetten.

Vrijlating van Jojachin

In het 37ste jaar van zijn gevangenschap (in 562 v.C.) kreeg Jojachin gratie ter gelegenheid van de troonsbestijging van koning Amel-marduk ("Evil-Merodach"). Jojachin hoefde niet langer gevangeniskleding te dragen en werd de rest van zijn leven in zijn levensonderhoud voorzien door de koning van Babylonië (2 Kon. 25:27-30; Jer. 52:31). Verschillende Babylonische teksten, welke ANET3 308 worden genoemd (James K. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts relating to the the Old Testament (1969 third edition)), bevestigingen de Bijbelse geschiedenis en noemen Jojachin Ya-'-u-kin, Ya-'-kin, en Ya-ku-ú-ki-nu. (Zie foto hieronder met een opsomming van wat hij kreeg).

(a) Aan Ya'u-kin, koning [van het land van Yaudu].
(b) ½ (PI) voor Ya'u kinu, koning van het land van Ya[hu-du]
2 ½ sila voor de vi[jf] zonen van de koning van het land van Yahudu
4 sila voor acht mannen, Judeërs [elk] ½ [sila]
(c) ½ (PI) voor Ya'u [-kinu]
2 ½ sila voor de vijf zonen...
½ (PI) voor Yaku-kinu, zoon van de koning van het land van Yakudu
2 ½ sila voor de vijf zonen van de koning van Yakundu door de hand van Kanama.
(d) ....Ya]'u-kinu, koning van het land van Yahudu
   [...de vijf zonen van de koning] van het land van Yahudu door de hand van Kanama.

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!