Kannibalisme

Kannibalisme is als een soort zijn eigen soort opeet, ie. als een mens een mens opeet, of zoals de zwarte weduwe (een spin), waarbij het vrouwtje het mannetje opeet na het paren.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel worden enkele gevallen van kannibalisme genoemd, zo lezen we dat nadat de Babyloniërs Jeruzalem hebben aangevallen de hongersnood dermate groot is geworden dat moeders hun eigen kinderen koken (Jer. 19:9; Klaagl. 2:20; 4:10). Ook toen de Syriër Benhadad Samaria belegerde ontstond er een hongersnood en wordt melding gemaakt dat vrouwen kinderen eten (2 Kon. 6:28-29).

Als men niet de geboden van God navolgde, was kannibalisme een van de rampen die de Israëlieten overkomen zou (Lev. 26:29; Deut. 28:53-57) en zien dat ook terug in de geschiedenis (Ezech. 5:10).


Geschiedenis

Ook bij de Romeinse belegering van Jeruzalem (70 n.C.) zijn meldingen van kannibalisme (Flavius Josephus. The Wars of the Jews, VI.3.4).


Aangemaakt 25 augustus 2007, laatst gewijzigd 24 maart 2019Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!