Poort (Gouden)

Zie ook: Beeldbank, Jeruzalem (Poorten),

De belangrijkste poort van Jeruzalem is de Gouden Poort, opvallend is dat deze in 1530 door de moslims is dicht gemetseld en of dat nog niet voldoende was hebben zij er ook nog een islamitische begraafplaats er voor gemaakt. Er is namelijk een speciale reden voor deze barricades, die zoals we zullen zien aantonen dat zij wel degelijk geloven in de God van de christenen en dat deze een andere is dan allah. Achter deze poort staan 2 tempels en op de belangrijkste welke op de vroegere plek van de Joodse tempel is gebouwd, staat op de buitenkant de volgende zin: “allah is god en Mohammed is zijn profeet en allah heeft geen zoon.

Als dat laatste zo is, waarom heeft men dan toch de Gouden Poort dicht gemetseld en er een begraafplaats voorgelegd? Er is daar een speciale reden voor, in Ezechiël 43:4 lezen we dat God door deze poort naar binnen zal gaan en Zijn heerschappij zal vestigen. En dat is hetgeen waar zij bang voor zijn, stel dat er een machtiger God is dan hun god, die een Zoon heeft, de beloofde Messias, Die daar als koning door heen trekt. Als zij echt in allah geloofden en ervan uit zouden gaan dat er geen andere goden zijn, hoefden ze niet bang te zijn. Maar het feit dat ze op deze manier deze belangrijke poort hebben gebarricadeerd geeft aan dat zij weet hebben dat er een machtiger God is, die in de eindtijd Zijn heerschappij zal opeisen.

Het is dan ook een feit, dat de moslims door deze actie bewijzen dat hun heerschappij maar tijdelijk is. Zij weten dat de voeten van deze Koning “zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft des zelven naar het zuiden.” (Zacharia 14:4) en zij weten dat engelen geprofeteerd hebben dat “Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.” (Handelingen 1:11) en zij weten dat op dat moment “haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht zijn.” (Openbaring 21:25)Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!