Wasvat (koperen)
כִּיּוֹר H3595 "vat, teil, pot, bekken, gestoelte, haard, vuurbekken, wasvat",

Zie ook: Beeldbank, Tabernakel, Wasvat, Waterkruik,

Het koperen wasvat stond voor de tabernakel en later voor de tempel in Jeruzalem.

Inhoud

Bijbel

Uit de beschrijving in Exodus 30:18 blijkt dat het uit 2 onderdelen bestond het wasvat zelf en de voet, het was gemaakt van de koperen spiegels van de vrouwen die bij de ingang van de tabernakel aanwezig waren (Ex. 38:8). Er wordt geen beschrijving gegeven hoe groot deze was, maar gezien dat men zich in de woestijn bevond, zal het wasvat niet erg groot zijn geweest. Het wasvat op de grote foto zal stellig te groot zijn geweest, de afbeeldingen van het wasvat hieronder (1 el doorsnee) zal reëler zijn.

Met wat speurwerk zijn toch wel een aantal aannames te maken. Bijvoorbeeld in de Bijbel wordt niet vermeld hoe het wasvat vervoerd moest worden. Echter in de Samaritaanse Pentateuch is er bij Numeri 4:14 waar melding wordt gemaakt over het vervoer van het gereedschap een toevoeging gemaakt waarin wordt vermeld dat het wasvat bedekt moet worden met een purperen kleed en vervolgens afgedekt met een Tachish kleed en moest worden bevestigd aan aan draagboom. Dit is een indicatie dat het wasvat door twee personen gedragen zou worden en dat het totaal gewicht incl. de dekkleden niet meer dan 50 kg was. Met wat rekenwerk komen we dan dat de doorsnee van het wasvat maximaal 32 cm is en 16 cm diep en dat er een kleine 15 liter water in kon. Als we er van uitgaan dat een koperen spiegel een halve kg woog (wat beslist niet veel is want er zijn spiegels gevonden die 3,5 kg wogen) dan hebben een 40-tal vrouwen hun spiegels ingeleverd.


Aangemaakt 23 oktober 2008


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!