Erfenis, Testament
κατακληροδοτέω G2624 "erfenis verdelen", κληρονομία G2817 "erfenis", κληρονόμος G2818 "erfgenaam", συγκληρονόμος G4789 "erfgenaam, medederfgenaam", אֲחֻזָּה H272 "bezitting, erfenis, eigendom", יָרַשׁ H3423 "beerven, verarmen, bezitten, erfgenaam, verdrijven, erven, bezit in - nemen, erfelijk bezitten", יְרֻשָּׁה H3425 "bezitting, erfenis, erfbezit, erfrecht, erve, erfelijks bezitting, erfdeel, bezit, in bezit nemen",

Een erfenis of nalatenschap is het geheel van bezittingen én schulden dat een overleden persoon achterlaat. De nalatenschap die het gezamenlijk vermogen van de erfgenamen vormt, wordt met de term boedel aangeduid.

Inhoud

Bijbel

In Hebreeën 9:16-17 wordt het volgende gezegd over een erfenis: "Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft." (HSV)


Citaten

Een prima kerel, maar pas op als je een erfenis met hem moet delen.

OnbekendCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!