Stront
κοπρία G2874 "drek, afval, mest", גָּלָל H1557 "drek, stront", גֵּלֶל H1561 "mensendrek, uitwerpselen, drek", דֹּמֶן H1828 "drek, mest", פֶּרֶשׁ H6569 "stront", פַּרְשְׁדֹן H6574 "stront, darmen",

Zie ook: Composthoop, Mesthoop, Mestvaalt,

Stront, de uitwerpselen van een mens of een dier.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt meermalen over stront gesproken, meestal wordt dit in de modernere vertalingen vaak vervangen door in minder plastisch woord. Zie de tekstverwijzingen bij de Woordstudies voor een overzicht van de teksten.


Koop nu