Evangelisatie
εὐαγγελίζω G2097 "bericht (goed)", εὐαγγέλιον G2098 "berichten (goede), evangelie", εὐαγγελιστής G2099 "evangelist",

Evangelisatie, is de gangbare term voor het verbreiden van het christelijke geloof onder ongelovigen. Het woord is verwant aan het woord evangelie (Grieks εὐαγγελίζω G2097), dat letterlijk 'goede boodschap' betekent.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt van Euodia en Syntyche gezegd dat ze medestrijders waren in de evangelisatie van Paulus (Fil. 4:3).


Citaten

De kerk die niet evangeliseert, fossiliseert.

Onbekend

God zegt niet tegen zondaars dat ze naar de kerk moeten,
Hij zegt wel tegen de kerk dat ze naar de zondaars toe moet.

Onbekend

Het is jammer dat veel kerkmensen en zelfs dominees niet weten hoe je iemand tot God kunt leiden. Iedere christen zou dat moeten leren door een paar Bijbelteksten uit het hoofd te kennen over hoe mensen tot de Heer komen.

Bert Bruinekreeft, in Réveil

Op menig evangelisch evenement hoor ik wel in de verte óver, maar niet úit Gods Woord praten.

Roeper, Uitdaging


Aangemaakt 6 april 2009


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!