7Q5

Zie ook: Dode Zee-rollen,

7Q5Een Dode Zee-rol fragment waarin volgens de Spanjaard Jose O'Callaghan (Papiros neotestamentarios en la cueva 7 de Qumrân?, 1972), en later door de Duitse geleerde Carsten Peter Thiede (The Earliest Gospel Manuscript?, 1982) Markus 6:52-53 wordt geciteerd. Hieronder hun reconstructie waarbij de rode tekst is wat volgens hen van de tekst uit Markus op het fragment staat.

ου γαρ
συνηκαν επι τοις αρτοις,
αλλ ην αυτων η καρδια πεπωρω-
μενη. και διαπερασαντες [επι την γην]
ηλθον εις γεννησαρετ και
προσωρμισθησαν. και εξελ-
θοντων αυτων εκ του πλοιου ευθυς
επιγνοντες αυτον.

Want ze hadden niet
gelet op [het wonder] van de broden,
want hun hart was verhard.
En als zij overgevaren waren,
kwamen zij in het land Gennesaret,
en legden daar aan.

Probleem is echter dat niet alle letters overeenkomen met de tekst in Markus en er zijn dan ook twee tekstkritische verbeteringen nodig: 1) de τ tau voor δ delta op een wijze wat niet in andere teksten is voorgekomen, en 2) het laten vervallen van ἐπὶ τὴν γῆν hoewel er geen andere MSS zijn die deze frase weglaten. Het is dan ook om deze reden dat de meeste moderne tekstcritici niet de standpunten van O'Callaghan en Thiede overnemen en deze speculatief noemen (J.C. VanderKam, p. 314).


Externe links


Aangemaakt 29 augustus 2009


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!