Ladder, Trap
ἀναβαθμός G304 "trede, trap", מַעֲלָה H4609 "treden, trap", סֻלָּם H5551 "trap, ladder",

Zie ook: Beeldbank, Huis,

Een trap of een ladder is een verbinding tussen twee op verschillende niveaus gelegen vlakken, zoals een vloer of terrein. Via deze verbinding verplaatst men zich lopend zowel horizontaal als verticaal, om zo van het ene niveau naar een ander te komen (door klimmen of dalen).

Inhoud

Bijbel

De allereerste keer dat we een trap of ladder tegenkomen is als Jakob in zijn droom engelen naar en uit de hemel ziet komen (Gen. 28:12). Ook bij het brandofferaltaar van de tabernakel lezen we dat daar geen trappen gebruikt mochten worden (Ex. 20:26), ook in de tempel waren (om die reden) diverse trappen (Ezech. 40:6ev.). De troon van Salomo stond op een verhoging en had een trap van zes treden (1 Kon. 10:19-20; 2 Kron. 9:18-19). Omdat Jeruzalem in een heuvelachtig gebied ligt, zien we diverse keren een melding van trappen in deze stad (Neh. 3:15; 12:37; ).

In het Nieuwe Testament lezen we dat Paulus op een trap stond (Hand. 21:35, 40) toen hij in Caesarea de toeschouwers aansprak.


Aangemaakt 6 oktober 2010, laatst gewijzigd 8 april 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!