Zand
ἄμμος G285 "zand, zandige grond", חוֹל H2344 "zand, feniks, strand",

Zie ook: Beeldbank, Aarde (doorverwijspagina), Strand, Oever, Zandstorm,

Zand (Hebreeuws חוֹל H2344, Grieks ἄμμος G285) is zacht, hard, los en korrelig materiaal en een van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op aarde. Zand bestaat uit zeer kleine stukjes steen, zandkorrels, die in grootte variëren tussen 63 µm (micrometer) en 2 mm (millimeter). Als de korrels kleiner dan 63 µm zijn heet de grondsoort silt; bij korrels groter dan 2 mmspreekt men van grind.

Zand komt meestal voor als sediment, hetgeen wil zeggen dat het zand is vervoerd door water of wind. Zo zijn door zand duinen, stranden, woestijnen en rivierbeddingen ontstaan. De korrels zijn meestal afbraakmateriaal van gesteenten, maar kunnen ook van organische afkomst zijn (schelpen, koraal).

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

Een van de bekendste teksten is wel dat belofte aan Abraham dat zijn nakomelingen zullen zijn als de hoeveelheid zand op het strand (Gen. 22:17; 32:12).

Van Mozes wordt verteld dat nadat hij een Egyptenaar had gedood hij die onder het zand verborg (Ex. 2:12).

Vaak wordt zand genoemd in een vergelijking dat iets ontelbaar is. Zo lezen we dat Jozef koren bijeenbracht "als het zand bij de zee" (Gen. 41:49). Ook van grote legers wordt gezegd dat ze ontelbaar zijn als het zand (Joz. 11:4; Richt. 7:12; 1 Sam. 13:5; 2 Sam. 17:11; 1 Kon. 4:20).


Zand kan enorm variëren, aan het strand zien we vaak dat het fijn is, maar door het water en wind kunnen ze grillige vormen aannemen zoals blijkt uit onderstaande close-ups en waardoor ze kleine "rotsen" vormen (zie onze Beeldbank voor nog meer foto's).

Bij stranden in andere landen en dan vooral vulkanen zijn kan het zand bijna pikzwart zijn (Sandatlas, Black Sand), terwijl in de woestijnen het afgewisseld wordt met rotsblokken (Sandatlas, Desert Sand).


Laatst bijgewerkt 19 juni 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!