Brandofferaltaar
מִזְבֵּחַ H4196 "altaar",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Tabernakel,

Het brandofferaltaar (Hebreeuws מִזְבֵּחַ H4196) is een altaar waarop brandoffers worden gebracht, offers die verbrand worden en waarvan de liefelijke geur opstijgt tot God. Alle gaven, waarmee Israël hier tot de Heere naderde, waren bestemd om geheel of gedeeltelijk op dit altaar geofferd te worden.

Inhoud

Beschrijving brandofferaltaar

Een van de onderdelen van de tabernakel is het brandofferaltaar, welke direct zichtbaar was zodra je het voorhof betrad. Het mooie van het Bijbelboek Exodus is dat overal de maten erbij zijn gezet zodat je een goede indruk krijgt hoe het eruit zag. Aan de andere kant is het van groot belang dat je wel goed leest wat er staat en hoe je dat interpreteert. Dit eerste vers geeft een algemene beschrijving van de maten van het gehele altaar, maar zegt nog niets over de details. Iets verder in vers vier lezen we "Gij zult een traliewerk ervoor maken, een koperen netwerk" en dat dit traliewerk volgens vers vijf van onderen bevestigd moet worden "Gij zult het onder de rand van het altaar van onderen bevestigen, zodat het netwerk halverwege het altaar reikt."

Als je deze teksten vluchtig leest dan krijg je een altaar dat er uitziet zoals hiernaast afgebeeld. Het probleem is dan, dat deze erg hoog is en verschillende Joodse geleerden gaven dan ook aan dat er een stellage nodig was om boven bij het altaar te komen. De vraag is of dit correct is, want als dit altaar zo hoog is hoe werd deze dan vervoerd?.Een mogelijke oplossing is om het framework van het altaar te verlagen, zodat op deze manier het rooster halverwege komt (altaar aan de rechterkant). Nu levert ook dit nog enige problemen op want hoe werd de as verwijderd of eventuele brandstof toegevoegd. Nu lezen we in vers 8 "U moet het van planken maken, hol", dit is een cryptische omschrijving en in de verschillende vertalingen zie je allerlei toevoegingen zoals dat het "vanbinnen hol" moet zijn. Nu is dat op zich al logisch, echter stel dat er wordt bedoelt dat het van onderen hol moet zijn. hierdoor krijg je een opening waar men het as kan verwijderen en de brandstof kan toevoegen. Bovendien ontstaat op deze manier een soort schoorsteen waardoor de brandstof wordt aangejaagd en hogere temperatuur krijgt waardoor het offer sneller zal verbranden.

We krijgen dan het bovenstaande plaatje als resultaat, waarbij zeer waarschijnlijk ook in het rooster zelf nog openingen waren om de as makkelijker weg te halen.

Plaats binnen tabernakel

Hij moet het namelijk naast het altaar werpen, aan de oostkant, op de ashoop.

Leviticus 1:16 (HSV)

In bovengenoemd vers van Leviticus lezen we dat de restanten ten oosten van het altaar op een ashoop geworpen moest worden. Daar de ingang van het voorhof ook aan de oostkant lag, moet deze ashoop dus tussen de ingang en het altaar hebben gelegen. We zien dit in onderstaande foto.

De reden dat deze ashoop oostelijk moest liggen is duidelijk, want op deze manier kon het snel via de in- uitgang van het voorhof verwijderd worden naar een definitieve plek. Daarnaast hadden de priesters vrije ruimte over aan de andere drie kanten. Op de detailfoto is bovendien nog eens goed te zien dat het altaar groot genoeg is om een complete stier op te leggen.

Constructie

Maak een altaar van acaciahout. Het moet vierkant zijn, vijf el lang en vijf el breed, en drie el hoog.

Exodus 27:1 (NBV)

Een van de dingen waar je bij stil moet staan is dat de tabernakel zo was geconstrueerd dat het gemakkelijk vervoerd kon worden. Omdat daarnaast alles vrij gedetailleerd is beschreven zou het vrij gemakkelijk moeten zijn om na te rekenen hoe zwaar de diverse onderdelen zijn geweest. Totdat je dat daadwerkelijk gaat doen, want dan komen er allerlei vragen naar boven waar je nooit bij stilstaat.

Van het brandofferaltaar zijn de afmetingen duidelijk en als we het hoofdstuk verder lezen dan zien we dat ook verschillende andere details naar boven komen. Maar we merken ook dat er belangrijke details niet worden vermeld. Bijvoorbeeld nergens wordt verteld hoeveel dragers er nodig waren om het altaar te dragen, gezien de lengte van de staven (4,5 m) en de lengte van het altaar (2,25 m) kunnen het er niet meer zijn geweest dan vier. Gaan we uit dat een persoon maximaal 25 kg kan dragen dan komt het maximale gewicht van het altaar op 100 kg.

We weten dat het altaar onder andere gemaakt is van koper en in Ex. 38:29-31 lezen we dat er totaal zeventig talent en vierentwintighonderd sikkel was verzameld, hiervan werd 5 talent (=85 kg) gebruikt voor het altaar (Men kan dit controleren door de voorgaande verzen in Ex. 38 te lezen). In ieder geval is dit gewicht voldoende om te dragen. Maar er zijn nog meer materialen gebruikt voor het altaar, nl. het koper was over acaciahout gelegd en ook het gewicht van dit hout moet je meetellen. Nu is er het probleem dat nergens wordt vermeld hoe dik de wanden zijn, daarom heb ik een spreadsheet gemaakt met alle variabelen zodat snel vergeleken kan worden hoe dik zo'n wand is. Hieruit blijkt dat als de wanden slechts 18mm dik zijn, het gewicht van het hout ruim 169 kg is. nemen we de wanden 4,5mm dik dan is het gewicht verminderd naar 42,5 kg. Dat dit problemen geeft voor de stevigheid van de constructie en misschien ook voor de hittebestendigheid moge logisch zijn.

Tot slot komt er nog een extra gewicht bij, want in Numeri 4: 13-14 lezen we dat bij vervoer het altaar bedekt moet worden met een purperen kleed en een tachash kleed (het leer van een dugong). We mogen uitgaan van een kleine 11,5kg. Dit alles bij elkaar is te zwaar om te dragen door vier man. Een oplossing die ik tot nu toe kon bedenken is dat het rooster (wat ongeveer de helft van het koper is) niet werd gedragen maar op een van de wagens werd gezet. Helaas lezen we dit niet in de Bijbel (Wie een betere oplossing heeft laat het me weten). Een andere oplossing is dat er meer dragers waren, maar die liepen dan wel heel dicht bij elkaar (de staven steken nl. maar 1,25 meter uit), wat andere problemen zou geven.


Aangemaakt 27 september 2016, laatst gewijzigd 9 oktober 2019


Koop nu