Altaar
βωμός G1041 "altaar", θυμιαστήριον G2369 "wierookvat, wierookaltaar", θυσιαστήριον G2379 "altaar", מִזְבֵּחַ H4196 "altaar",

Altaar, MegiddoEen altaar (Latijn altus = hoog) is een tafel of verhoging van hout of steen waar offers aan God of goden wordt gebracht.

Inhoud

Bijbel

De eerste keer dat een altaar wordt vermeld is als Noach na de zondvloed een offer brengt (Gen. 8:20).

Tabernakel

Er waren twee altaren bij de tabernakel, een reukofferaltaar en een brandofferaltaar. Het reukofferaltaar stond in de tabernakel voor het heilige der heiligen en diende om specerijen te verbranden (Ex. 30:7-9). In Leviticus 16:12 wordt duidelijk dat het om een soort vuurschaal/vuurbak/vuurkorf gaat. Het brandofferaltaar stond voor de tabernakel en diende om de slachtoffers (deels) te verbranden.


Christendom

Met name bij de Rooms Katholieke kerk wordt de verhoging op het podium, waar de priester de mis opdracht, een altaar.


Heidense altaren

Zie: Megiddo


Aangemaakt 7 maart 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!