Bijbelstudie

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Onderwijs,

Bijbelstudie is de bestudering van de Bijbel en is belangrijk omdat men hierdoor niet alleen grotere kennis krijgt van Gods Woord, maar ook inzicht in wat God wil.

Op onze weblog is indertijd een korte reeks artikelen geschreven over dit onderwerp die beslist de moeite waard zijn om te lezen:

Inhoud

Hoe de Bijbel bestuderen

Er zijn vele methoden hoe men de Bijbel kan bestuderen, hieronder een aantal handreikingen hoe men dit kan doen. Waarbij misschien nodeloos om te zeggen het belangrijk is dat je het op een plek doet waar je niet wordt afgeleid.

Thematisch lezen

Probeer thematisch te lezen, dat houdt in dat men bijvoorbeeld of een compleet Bijbelboek achter elkaar leest of bijvoorbeeld alle gedeelten uit de Bijbel die over een bepaald onderwerp gaan. Het laatste kan nuttig zijn, maar heeft als nadeel dat je dan meestal al direct afhankelijk ben van andere boeken die aangeven waar die gedeelten staan, met als kans dat je dus stukken overslaat of al direct door het desbetreffende boek laat leiden. Advies is dan ook om eerst complete Bijbelboeken te lezen. Wil men chronologisch de Bijbel lezen, dan hebben wij een leesrooster die zo is gerangschikt en waarbij in een jaar men de hele Bijbel leest. (→ Bijbel in een jaar)

Begrijpend lezen

Lees eerst een gedeelte (bv. een heel hoofdstuk) in je Bijbel en probeer op die manier te begrijpen wat er staat. Begrijp je een gedeelte niet pak dan een andere Bijbelvertaling en lees daar hoe het is vertaald. De SV, HSV, NBG51 zijn betrouwbare vertalingen die zo dicht mogelijk bij de grondtekst staan, en zijn om die reden geschikt om te weten wat er staat. De NBV, NBV21, GNB96 en Het Boek zijn vrijer vertaald en zijn voor de bestudering van de Bijbel minder geschikt, maar omdat ze in goed leesbaar Nederlands zijn geschreven een aanrader om het verhaal snel te begrijpen.

Woordstudie

We komen nu bij het eigenlijke gedeelte van bestuderen, pak verschillende vertalingen erbij en vergelijk hoe deze een woord hebben vertaald. Dit geeft inzicht met wat er wordt bedoeld. Als je de grondtalen beheerst, probeer het desbetreffende gedeelte in de grondtekst te lezen en als je een woord niet kent of begrijpt zoek deze in een woordenboek op. Dit gaat natuurlijk alleen op als je Hebreeuws, Aramees en Grieks kent (zo niet sla dan de rest van deze alinea over).

Vaak zie je dat specifieke woorden gebruikt worden om een situatie toe te lichten, die in een vertaling weggelaten worden. Denk bijvoorbeeld aan het woord “liefde”, in het Grieks zijn hier verschillende woorden voor, met een net iets andere betekenis. Ken je deze talen niet, dan kan een interlineaire vertaling soms uitkomst bieden, maar mijn advies is wil je de Bijbel bestuderen, leer dan deze talen. Tegenwoordig zien we vaak de stelling dat het opzoeken volgens de Strong-codering voldoende is, maar men moet dan wel oppassen dat de Strong-concordantie alleen maar een korte definitie van een woord geeft (het is nl. geen woordenboek maar een concordantie), naast de verwijsplaatsen in de Bijbel, je mag dus niet zomaar een woord pakken die volgens jou goed uitkomt (zie het artikel "Strong coderingen in de Bijbel" voor meer informatie).

Zoek parallelverwijzingen

Vaak wordt een bepaalde tekst ook ergens anders in de Bijbel aangehaald, zo worden bijvoorbeeld veel gebeurtenissen van Jezus in meerdere evangeliën behandeld. In Bijbelvertalingen zoals de SV, HSV en NBG51 zie je dan ook vaak parallelverwijzingen naar deze Bijbelgedeelten en deze geven vaak (niet altijd) een goed inzicht in zo’n stuk vanuit een andere kant belicht.

Bijbelcommentaren gebruiken

Vervolgens, ik hoor jullie al zeggen wanneer mag ik nou eindelijk eens een boekje erbij halen waarin uitgelegd wordt wat ik lees. Deze stap bewaar ik altijd tot het laatst, want het is belangrijk dat je eerst een eigen indruk en interpretatie hebt gekregen van een Bijbelgedeelte en pas op het laatst teruggrijpt op een commentaar waarin alles al is voorgekauwd. Het punt is dat een commentaar door mensen met een bepaalde visie is geschreven en door het lezen hiervan ga je al gauw volgens hun denken het stuk bekijken. Dit is niet erg, maar beter is om eerst zelf een mening te vormen. Maar als je dan zo’n commentaar er op heb nageslagen, neem dan ook eens de moeite om nog een commentaar door iemand anders geschreven erbij te pakken, en dan het liefst van iemand met een andere visie. En bepaal dan waarom de ene visie beter is dan de andere.

Naslagwerken gebruiken

Je hebt nu een klein beetje aan een Bijbelgedeelte geroken. Maar veel gedeelten van de Bijbel hebben te maken met geschiedenis, cultuur of de natuur. Voor de echte doorzetters is het zeer nuttig om ook eens boeken die hierover gaan te lezen. Als je over de Babylonische ballingschap leest is het heel nuttig als je weet wie de Babyloniërs zijn. Of als je leest dat David zich verschool in de woestijn bij En-Gedi dat je weet waarom die woestijn er anders uitzag als die waar het volk tijdens de Exodus doorheen trok.

Herhalen

Om het nu te begrijpen of op zijn hoogst een klein beetje inzicht ervan te krijgen, gaan we de eerste zes stappen herhalen. Dit klinkt tijdrovend en dat is het ook, maar omdat je een heel Bijbelboek nu hebt gelezen weet je de globale indeling en zul je merken dat bij het herlezen er een hoop dingen plotseling veel duidelijker zijn. Of dat je er achterkomt dat je sommige tekstgedeelten absoluut verkeerd had begrepen.

Memoriseren

Als je een Bijbelgedeelte uit je hoofd leert dan dwing je jezelf de tekst grondig in je op te nemen en over de betekenis en toepassing ervan na te denken. Het is een belangrijke aanvulling op je studie van de Bijbel en het blijkt dat de bestudering van een nieuw gedeelte plotseling een stuk makkelijker wordt, omdat je bijvoorbeeld al weet dat op andere plekken in de Bijbel soms gelijke onderwerpen of gebeurtenissen worden behandeld. Je kunt sneller Bijbelteksten met elkaar vergelijken, zonder afhankelijk te zijn van derde bronnen.

Zie hier een verdere uitwerking waarom je Bijbelgedeelten uit je hoofd zou moeten leren, en het aanvullende artikel met een methodiek hoe je zo'n gedeelte uit je hoofd kan leren.

Verder lezen

Het gevaar dreigt als je zo diep in een Bijbelgedeelte bent gestort dat je erin blijft en steeds meer wil weten over zo’n gedeelte. Toch is het beter om dan met een nieuw gedeelte te beginnen. De vele vragen die je nog over het oude gedeelte hebt, schrijf die op en bewaar die. Als je later, wanneer je zo de gehele Bijbel hebt doorgewerkt, weer bij dit Bijbelgedeelte komt dan ga je die weer volgens de hierboven genoemde punten bestuderen en je zult zien dat je eigen visie veranderd is en daardoor een paar van je vragen zijn opgelost en er weer vele andere vragen bij zijn gekomen.


Hoe niet de Bijbel bestuderen

Veel mensen pakken meteen allerlei hulpmiddelen als ze de Bijbel willen bestuderen. Hieronder een aantal van deze hulpmiddelen die minder geschikt zijn.

Internet

Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder internet, alles kunnen we erop vinden door simpel te Googlen. Echter een van de grootste problemen is dat niet alles wat we op deze manier zo vinden ook de waarheid is. Er wordt veel onzin geplaatst op internet en veel websites zijn dan ook zeer onbetrouwbaar. Zelfs een Wikipedia is, zodra het niet meer om algemene feiten gaat, over het algemeen (zeer) onbetrouwbaar (Bijvoorbeeld Wikipedia geeft van de naam Jakob de foutieve betekenis "de godheid beschermt", terwijl in Gen. 25:26 wordt uitgelegd dat het "hiel - vasthouder" betekent). Het is dan ook niet voor niets dat docenten van universitaire en hogere opleidingen niet toestaan om Wikipedia als bron te gebruiken.

Zelf vertalen

Op internet zijn er verschillende websites die een zogeheten interlineair van de Bijbel hebben. Via een Strong-codering (zie de Strong-concordantie wat ermee wordt bedoeld) kan men simpel een woord opzoeken en zien welke betekenissen die heeft. Echter, tenzij je de grondteksten zelf goed beheerst, zijn deze websites niet erg nuttig omdat in bijna alle gevallen nooit staat volgens welke grammaticale regels een woord welke betekenis heeft. Daarnaast, vele interlineaire vertalingen op internet zijn ronduit slecht en geven (bewust) verkeerde betekenissen en vaak gekoppeld zijn aan zeer verouderde woordenboeken. De praktijk leert dat als mensen, die de grondtalen niet kennen, deze websites gebruiken ze het in bijna alle gevallen altijd verkeerd hebben. Advies is dan ook om deze niet te gebruiken of eerst zelf de grondtekst (Grieks, Hebreeuws en Aramees) te leren.

Bijbelscholen

Tegenwoordig zijn er veel Bijbelscholen welke door een religieuze organisatie of als privé-initiatief zijn opgericht. Dit zijn (bijna altijd) niet erkende scholen die vooral onderrichten in bepaalde aspecten die voor de oprichters van belang zijn. Het is om die reden dat het kwaliteitsniveau onderling nogal kan verschillen, naast dat je een (zeer) eenzijdige visie krijgt opgedrongen. Bovendien ontstijgen de meeste van dit soort opleidingen niet het niveau van diepgaande Bijbelstudie, terwijl (sommige van) deze opleidingen zeer kostbaar zijn.

Wil men toch een studie doen dan is het advies om een theologische opleiding te volgen bij een erkende school. Dit heeft als bijkomend voordeel dat men ook veelal recht op studiefinanciering heeft. Na het behalen van een diploma kan de student een baan als predikant, voorganger of pastoraal werker krijgen en wat ook nog eens een voordeel kan zijn.


Overige tips

Heb je helemaal geen of zeer weinig kennis van de Bijbel dan is een Alpha-cursus (die er in heel Nederland zijn) misschien een goede oplossing. Dit omdat deze zeer laagdrempelig is en in een aantal (gezellige) avonden de grote lijnen van de Bijbel en het geloof wordt uitgelegd.


Aangemaakt op 22 januari 2015, laatst bijgewerkt 27 september 2023


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!